Annons

Fler läser vidare på högskolaGymnasieförbundet tredje bäst i Skåne

Högskoleverket har i dagarna presenterat årets statistik vad gäller övergången från gymnasieskola till högskola. Detta gäller bland annat de elever som gick ut gymnasieskolan 2005-2006 och där man tittat på hur stor andel av dessa som ett år efteråt påbörjat högskolestudier.
För riket i helhet var det 18% av gymnasieeleverna som börjat högskolan ett år senare. I jämförelsen ligger Landskrona-Kävlinge-Svalövs gymnasieförbund väl till. 25% av eleverna oavsett program hade ett år senare börjat högskolan.
I Skåne är det bara Lund (35%) och Vellinge (26%) som har bättre resultat. I nordvästra Skåne visar alltså gymnasieskolorna i gymnasieförbundet det bästa resultatet.
– Resultatet är mycket glädjande. Traditionen att studera vidare har historiskt sett inte varit så stark i våra kommuner, säger Tomas Johansson, utbildningsdirektör i gymnasieförbundet.
– Gymnasieförbundet har ett uttalat mål att allt fler ungdomar skall skaffa sig högskolebehörighet och därmed kunna ta steget till fortsatta studier, avslutar Tomas Johansson.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

Annons
 

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser