Annons

Bättre betyg för Gymnasieförbundets elever

Skolverket har presenterat utbildningsresultat för landets gymnasieskolor. Resultaten gäller de gymnasieelever som slutade sina utbildningar sommaren 2007.

Den genomsnittliga betygspoängen för avgångseleverna inom Landskrona-Kävlinge-Svalövs gymnasieförbund var 13,6 poäng. Betygen räknas 10 p för G, 15p för VG och 20p för MVG. Riksnittet för landets kommuner är 14,0 poäng. 2002 var gymnasieförbundets genomsnittliga betygspoäng 13,1 poäng.

Annons
 

Andel elever med minst betyget godkänd i kärnämneskurserna svenska, engelska och matematik var inom gymnasieförbundet för de studieförberedande programmen 96%. För de yrkesförberedande programmen var siffran 84%. Rikssnittet för de studieförberedande programmen är 97%. För de yrkesförberedande är rikssnittet 83%.
2002 hade gymnasieförbundet 95% inom de studieförberedande och 73% inom de yrkesförberedande.

Siffrorna är glädjande. Vår satsning på den enskilda eleven och att utgå från denna när vi organiserar skolarbetet har gett resultat. På de yrkesförberedande programmen ligger vi nu över rikssnittet, säger Tomas Johansson, utbildningsdirektör.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser