Annons

Medborgarundersökning bekräftar vad vi redan vet

Landskrona kommun har för första gången deltagit i SCB:s Medborgarundersökning. Sammantaget kan man säga att betyget från invånarna blir godkänt om än att bara lite drygt hälften av de 1000 tillfrågade bemödat sig svara på frågorna.
Undersökningen består av tre delar där medborgarna har tyckt till om kommunen som en plats att bo och leva på, om kommunens verksamheter och om inflytandet i kommunen.

Undersökningen är en urvalsundersökning som skickats ut mellan den 18 september – 6 november till 1 000 personer i åldrarna 18-84 år. I Landskrona svarade 56 procent av de tillfrågade.

Annons
 

Några av de områden där kommunen i jämförelse med genomsnittet för samtliga kommuner i de två senaste undersökningsomgångarna får statistiskt säkerställt högre betygsindex rör kommunikationer, fritid- och kulturutbudet samt det kommersiella utbudet.

Lägre betygsindex ges faktorerna miljö, trygghet och fritid. Även områdena förskola, grundskola, gymnasieskola, tillgänglighet, information/öppenhet och påverkan får lägre betygsindex.

– Medborgarundersökningen bekräftar i mångt och mycket det vi redan vet, menar Torkild Strandberg och fortsätter.
Undersökningen stämmer väl överens med de valda prioriterade områdena, vi måste fortsätta det redan påbörjade arbetet med att bygga attraktiva boenden, ha ett näringsliv som är välmående och som sysselsätter invånarna, en attraktiv skola och ökad trygghet.

– Det är glädjande att kommunens fått så bra betyg vad gäller exempelvis fritid och kultur, goda kommunikationer och kommersiellt utbud, fortsätter Strandberg.
– Vad gäller övriga områden kan jag bara understryka att vi har fokus på och prioriterar arbetet med dessa.

Kommunernas resultat är tillgängliga via www.medborgarundersokning.scb.se

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser