Annons

Ja, till ny överenskommelse

Kommunen har nu tecknat en ny överenskommelse med Migrationsverket om flyktingsmottagning som innebär ökade ekonomiska resurser för att bryta isolering och utanförskap. Men det var en oenig kommunstyrelse som sa ja till den nya överenskommelsen, Sverigedemokraterna valde att gå emot förslaget.
– Vi gör det som en protest mot den förda flyktingpolitiken, att underteckna avtalet sänder inte tillräckligt starka signaler till regeringen, menar partiets ordförande Stefan Olsson som därför är beredd att avstå de extra miljoner till integrationsarbetet som överenskommelsen ger kommunen.

Att Landskrona inte tar emot några flyktingar är väl känt, men lika känt är att många väljer att ändå bosätta sig i kommunen. I år räknar man med att närmare 200 flyktingar med permanent uppehållstillstånd väljer att bo i Landskrona.

Annons
 

De nya bidrag som migrationsverket nu erbjuder kommuner som tecknar överenskommelser före årets utgång innebär ett generellt stöd på 10 000 kronor per person och år samt ytterligare stöd på 20 000 kronor om personerna klarar utbildningskraven i svenska för invandrare inom ett år.

För Landskronas vidkommande kan det innebära ett ekonomiskt tillskott på sex miljoner kronor.
Avsikten med bidraget är att snabbare få ut människor i samhället, till arbete eller utbildning. Vi tror att det här skall sporra kommunerna att satsa lite extra på såväl utbildning som andra former av introduktion i samhället, poängterar planeringssekreterare Helena Svensson och kommuner som inte tecknar en överenskommelse riskerar dessutom att gå miste om det generella bidraget på dryga 500 000 kronor per år.
– Och klarar man inte av introduktionen inom stipulerade tre månader så kan även andra bidrag hållas inne, betonar Helena Svensson.

Från kommunledningens sida ser man det också som angeläget att få del av de extra miljoner som regeringen satsar.
– Det skulle vara dumt att tacka nej till pengarna genom någon form av markering när flyktingar med uppehållstillstånd ändå väljer att bosätta sig i kommunen, poängterar kommunalrådet Torkild Strandberg, (fp) och oppositionsrådet Niklas Karlsson, (s) ser de nya bidragen som en möjlighet att öka satsningarna i integrationsarbetet.
– Nu får kommunen pengar som kan satsas på Komvux för att underlätta anpassningen till det svenska samhället och därför är det viktigt att ta fram en handlingsplan som visar hur och vad vi vill göra med de extra miljonerna, poängterar han och understryker att det här ger kommunen större ekonomiska muskler i det fortsatta arbetet med att bryta människors utanförskap.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser