Annons

Polischef lämnar Landskrona

Efter fem år som närpolischef i Landskrona tackar Tom Jensen för sig och blir efter nyår biträdande chef för den nyinrättade Sydsamstaben.
– Det är ett samarbete som skall utvecklas mellan de fyra länen Kalmar, Blekinge, Kronoberg och Skåne som jag ser fram emot att få vara med och utveckla, förklarar Tom Jensen som upplever sina totalt sju år i Landskrona som stimulerande och lärorika.

– Statistiskt kan vi visa att brottsligheten minskat och tryggheten ökat, det visar också den senaste trygghetsmätningen. Men fortfarande är problembilden hög i Landskrona och personligen tror jag att ett decentraliserat polisarbete kan få en positiv effekt när det gäller brottsbekämpning i framtiden, betonar Tom Jensen och hälsar med glädje beslutet att splittra ingripandeenheten i Helsingborg och i stället fördela resurserna på de olika närpolisområdena, Landskrona, Kullaberg och Bjäre, Söderåsen och Helsingborg.
– Det innebär att de polisdistrikt som tappade mycket folk under omorganisationen på 90-talet får tillbaka resurser och uppdelningen skall vara klar i april nästa år.

Annons
 

När Tom Jensen tog över som närpolischef i Landskrona fanns det fyra olika enheter med varsin chef, något som kunde göra arbetet tungrott och ineffektivt.
– Vi slog samman avdelningarna och det visade sig vara en bra lösning, förklarar han och betonar också det samarbete som polisen i Landskrona haft med kommun och näringsliv.

– Det gör att vi kan arbeta effektivare när det gäller det brottsförebyggande arbetet och här har Landskrona en modell som jag menar att man skall arbeta vidare med. Nära kontakter mellan polis och andra myndigheter är positivt för alla parter, inte minst Landskronaborna.

När det gäller de nya arbetsuppgifterna så handlar det om att knyta de fyra länen närmare varandra när det gäller arbetsmetoder, men också vad avser underrättelsearbete.
De berörda länen har exempelvis färjeförbindelser med såväl gamla östländer som Tyskland och här finns anledning att samordna visst underrättelsearbete för att motverka brott. Dessutom är det angeläget att samordna arbetsformerna så att vi arbetar på samma sätt, betonar Tom Jensson som kommer att placeras i Malmö som biträdande chef medan chefen, polismästare Anders Grönwall placeras i Växjö.

Nu är det inte bara Tom Jensen som valt att lämna Landskrona, redan i somras slutade biträdande närpolischefen Mats Karlsson för att ta över som chef för Söderårens närpolisområde.

Ny biträdande närpolischef i Landskrona är Niklas Schörling och tjänsten som närpolischef kommer att utannonseras.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser