Annons

Motorsportgymnasium på Ring Knutstorp

Golf, fotboll, innebandy, simning – sporterna är många som gymnasieungdomarna i Landskrona kan ägna sig åt under skoltid. Snart också racing. Landskrona-Kävlinge-Svalövs gymnasieförbund och Ring Knutstorp utreder nu tillsammans möjligheten att starta ett gemensamt motorsportsgymnasium 2009. Utredningen skall vara klar under våren 2008. Därefter skall beslut tas om start 2009.

Motorsportsgymnasiet blir i så fall det första i Skåne. Det kommer innehålla utbildning av både racingförare och tekniker. I första hand för bil men även mc skall utredas. Teknikerutbildningen kommer vara en inriktning inom Svalöfs gymnasiums fordonsprogram. Elever som väljer förarinriktningen kommer kunna välja mellan olika utbildningsprogram inom gymnasieförbundet men med möjligheten att träna på skoltid och få gymnasiepoäng för detta. Modellen följer andra idrottsgymnasier. Utbildningarna kommer till stor del vara förlagda till Ring Knutstorp.
– Jag ser detta som en viktig del i Ring Knutstorps fortsatta och framtida utveckling, säger Lars Svensson, VD på Ring Knutstorp.

Annons
 

– Detta är ytterligare en del i vår ambition att skapa attraktiva gymnasieutbildningar för alla elever. Denna utbildning kommer rikta sig till elever i Skåne med omnejd, säger Tomas Johansson, utbildningsdirektör på Landskrona-Kävlinge-Svalövs gymnasieförbund.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser