Annons

Kommunen har för avsikt att teckna ett nytt avtal om flyktingmottagande för de kommande tre åren.
– Min ambition är att Landskrona ska teckna ett så kallat noll-avtal, säger kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg, (fp) medan man från Migrationsverkets sida menar att noll-avtal är inget man tecknar.
– Vi tecknar enbart avtal med kommunerna där man åtar sig att uppfylla gällande villkor för att få del av de statliga ersättningar som betalas ut, förklarar planeringssekreterare Helena Svensson och i det gamla avtalet för 1997 som nu skall ersättas nämns inte heller något specifikt antal flyktingar.

I första paragrafen konstateras endast att kommunen förbinder sig att planera för mottagande av flyktingar och vissa utlänningar som direktinresta bosätter sig i kommunen utan att först ha tagits emot i annan kommun.
– Vi kan inte neka någon med permanent uppehållstillstånd att bosätta sig i kommunen, men eftersom det inte nämns någon specifik siffra i det nya avtalet så är det ett noll-avtal, konstaterar Torkild Strandberg och det innebär i praktiken att kommunen under senare år årligen tagit emot mellan 100 och 200 flyktingar med uppehållstillstånd.

Annons
 

Skälet till att man nu vill få fram ett nytt avtal är nya statliga pengar som kan ge kommunen ytterligare 10 000 kronor per mottagen flykting plus ytterligare 20 000 kronor om han eller hon klarar sin SFI-kurs inom ett år. Vill kommunen få tillgång till dessa pengar så måste ett avtal tecknas före årets utgång och sträcka sig fram till den 31 december 2009.

Skulle 200 flyktingar välja att bosätta sig i Landskrona så kan det innebära ett tillskott i kommunkassan med sex miljoner kronor om alla villkoren uppfylls.

Det är länsstyrelsen som sköter förhandlingarna med kommunerna och i onsdags träffade kommunledningen länsstyrelsen och på måndag är tanken att kommunstyrelsen skall godkänna det nya avtalet.

Kommunen erhåller redan i dag ett ekonomiskt grundstöd på 534 900 kronor eftersom man tecknat ett avtal med Migrationsverket. Dessutom betalar verket ut 178 300 kronor fördelat över två år per inflyttad flykting med uppehållstillstånd.
– Utbetalningen fördelas över tid och följer personen oavsett var han eller hon väljer att bosätta sig, förklarar Helena Svensson och från socialdemokraternas sida betonar man nu satsningarna på SFI, kurserna i svenska för invandrare.
– Skall vi få del av extrapengarna fullt ut är det viktigt att vi också klarar utbildningen och introduktionen i samhället och det tyder på att vi måste öka resurserna på Komvux, betonar oppositionsrådet Niklas Karlsson, (s) och här handlar det om att eleverna inom tolv månader skall klarat en SFI-kurs och dessutom haft en praktikanställning i minst fem månader.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP


 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser