Annons

Gymnasieplatserna blir dyrare

Gymnasieförbundet höjer programpriserna med 1,9 procent i genomsnitt och samtidigt står det klart att ersättningen till friskolorna betalas fullt ut, mot tidigare endast till 90 procent.

För de tre medlemskommunerna, Landskrona, Svalöv och Kävlinge, kan beslutet innebära ökade kostnader på runt fem miljoner kronor. Landskronas del väntas bli runt 2,5 miljoner kronor.
– Detta baseras på årets siffror, men effekten för nästa år är svår att beräkna eftersom trenden pekar mot att fler elever väljer yrkesprogram och där finns inte så många friskolor, förklarar utbildningsdirektör Tomas Johansson och tillägger att 72 procent av gymnasieeleverna från Landskrona väljer att läsa på något av gymnasieförbundets program.
– För Svalövs vidkommande handlar det om 50 procent och Kävlinge cirka 20 procent, berättar han vidare och förklaringen här är att elever i Svalöv väljer Helsingborg som alternativ och för Kävlinges vidkommande handlar det om Lund.

Annons
 

Ersättningarna till friskolorna drabbar inte gymnasieförbundet utan de tre medlemskommunerna. För Landskronas vidkommande fanns utgiften inte med i den budget som kommunfullmäktige beslutade om utan får nu troligen tas ur kassan för oförutsedda utgifter.

Höjningen av programpriserna motiveras med ökade kostnader och färre elever, men samtidigt betonas att höjningar i andra kommuner väntas bli högre.
– Lund kommer att höja med hela fyra procent och Skåne Nordväst med 2,3 procent, konstaterar Tomas Johansson och under de senaste fyra åren har gymnasieförbundet höjt programpriset med 3,85 procent.
– Vilket innebär lägre än en procents höjning under de år jag jobbat här, poängterar Tomas Johansson och tillägger att effektiviseringsarbetet kommer att fortsätta.
– För de kommande åren räknar vi med en effektivisering av kostnaderna på runt 3,7 miljoner.

Jämför man programprisen med riksprislistan, som höjts med 4,5 procent årligen de senaste åren så ligger gymnasieförbundet betydligt lägre vad avser prisökningstakt.
– Översatt till pengar så innebär det att vi effektiviserat vår verksamhet med fem miljoner kronor årligen för de tre medlemskommunerna.

Räknar man bort en pensionsskuld på 3,6 miljoner kronor så räknar gymnasieförbundet med att göra runt en miljon kronor i plus och kommande år kommer man att sätta av 1,5 miljoner kronor årligen för att inte belasta kommande generationer med en pensionsskuld på tio miljoner kronor.

Investeringarna för nästa år beräknas till drygt 6,5 miljoner kronor och den största posten, 3,9 miljoner handlar om utrustning av de nya lokalerna i Svalöv.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser