Annons

Drogtester även bland skolpersonal?

Barn- och ungdomsnämnden i Landskrona har fattat beslut om en förstudie kring införandet av frivilliga, slumpvisa drogtester i grundskolans årskurs 8 och 9. På senare tid har det i mediakommit att handla om att även lärarna skulle omfattas av testerna.
– Ingen har föreslagit eller beslutat om att slumpvisa drogtester bland skolans personal ska utredas. Vändningen detta tagit i media anser jag vara olyckligt. Först vore det bra om förstudien fick ha sin gång. Vad som däremot finns i utredningsuppdraget är en formulering om att titta på laglighet i personals medverkan, säger Lisa Flinth (fp), ordförande i Bun och hävdar att personal framfört att de gärna på frivillig basis deltar i de eventuella drogtesterna, för att föregå med gott exempel.
Det skedde vid ett möte på Västervångskolan. Personen undrade om det var okej att följa med som moraliskt stöd och även själv utföra testet. Detta tycker jag är en positiv inställning, säger Lisa Flinth och fortsätter,
– Jag tror att testernas legitimitet ökar om företrädare för personalen också testar sig. Det skulle bidra till att visa att narkotikamissbruk är något som kan drabba alla, oberoende av bakgrund och ålder. Även om det är positivt med ett frivilligt deltagande av personalen, måste även detta stå i överensstämmelse med lagstiftningen. I förstudien finns
därför ett uppdrag att titta på frågan. Om en lärare frivilligt vill testa sig skulle det i så fall vara tillåtet?

Lärarna har inte bestämt sig för hur de ska reagera.
– Vi håller på att sätta oss in i ärendet men först vill vi att förbundets jurister ska titta på det innan vi kommer med några kommentarer, säger Åsa Gadd, ordförande i Lärarförbundets lokalavdelning i Landskrona.

Annons
 

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser