Annons

Miljönämnden vidhåller beslutet att förbjuda deponering av avfall på en tomt i Saxtorp och överklagar länsstyrelsens beslut till Miljödomstolen.
Det var i februari i år som en inspektör, efter tips från allmänheten, inspekterade deponin i Saxtorp. Då upptäcktes att deponin inte enbart bestod av inert avfall, alltså inte enbart byggavfall.
– Fastighetsägaren förklarade vid ett möte med politiker och tjänstemän att det endast handlade om byggavfall, men vid en inspektion påträffades kabelrester, plast, frigolitmaterial och flytande löst avfall av okänd natur, förklarar miljöchef Högni Hansson som också säger att fastighetsägaren vid mötet förklarade att han inte var riktigt säker på vad avfallet innehöll.
Därför skulle en förtäckning över innehållet upprättas, men den har inte blivit gjord, påpekar Högni Hansson som är besviken på såväl länsstyrelsen som åklagaren som valde att lägga ner förundersökningen angående misstänkt miljöbrott.
– Jag kommer att träffa åklagaren och skall då ta upp frågan med honom. Jag vill veta på vilka grunder han kan påstå att det endast handlar om inert avfall. För i så fall har han mer information än den vi har, menar Högni Hansson och i överklagan till miljödomstolen påpekar nämnden att syftet med beslutet att förbjuda fortsatt uppläggning och hantering av avfall är att förhindra risken att ytterligare miljöfarligt avfall tillförs fastigheten.

Nämnden var inte enig i sitt beslut, tre ledamöter Per Ekvall och Leif Thorsell, båda moderater tillsammans med Göran Öman, (fp) ville inte att länsstyrelsens dom skulle överklagas.

Annons
 

Parallellt med att miljöförvaltningen handlagt ärendet har fastighetsägaren skrivit till kommunfullmäktige och i fråga satt handläggningen.
– Eftersom Miljönämnden och företrädare för Miljöförvaltningen öppet anklagat mig för att bedriva kriminell verksamhet och begå olagligheter, utan att vid något tillfälle kunnat styrka dessa påstående, skriver han och kräver att fullmäktiges ledamöter agerar och frågar samtidigt om fullmäktige anser det acceptabelt att nämnden driver ärenden på fabricerade och icke existerande grunder och fakta.

Kritiken tillbakavisas av biträdande miljöchef Håkan Ärnflykt som säger att han aldrig anklagat någon för att vara brottsling.
– Jag har gått igenom den intervju som gjordes med mig och där sägs inget om kriminell och brottslig verksamhet, det är helt påhittat, menar han och närmast blir det alltså miljödomstolen i Växjö som får avgöra om deponin är olaglig eller inte.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser