Annons

Det är rejält tryck på arbetsmarknaden i Landskrona och Svalöv, inte minst syns detta på antalet lediganmälda jobb som hittills i år ökat med hela 61 procent, från 1 601 till 2 575 jämfört med samma period 2006.
– En liknade ökning har jag inte upplevt under sina sex år som chef för förmedlingen, berättar Eva Bohlin som för övrigt byter arbetsplats efter nyår.

Hon blir då chef för kontoret i Kristianstad medan chefen där, Camilla Rejdvik-Pålsson tar över i Landskrona. Anledningen till chefsrockaden är den nya organisationen som träder i kraft efter nyår. Då försvinner Länsarbetsnämnderna och ersättas med 68 regionala huvudkontor, varav fem ligger i Skåne.

Annons
 

Eva Bohlin blir chef för ett av dessa regionkontor, medan Landskrona hamnar under Helsingborg som omfattas av hela Nordvästra Skåne.
– Tanken är att man från myndighetens sida skall få en mer direkt kontakt med den lokala arbetsmarknaden, förklarar Eva Bohlin som sätter punkt för sin tid i Landskrona i och med förra veckans rekryteringsträff mellan företag och arbetssökande.
– Den här typen av träffar har slagit väl ut på andra orter och vår ambition är att i framtiden ha den här typen av informella träffar varannan vecka, berättar Eva Bohlin som noterat ett stort intresse från företagens sida.
– Genom att träffas så här informellt så är förhoppningen att det skall leda till en fördjupad kontakt mellan företag och arbetssökande och på sikt också till en anställning, förklarar hon vidare och konstaterar att allt fler företag börjar få svårt att hitta personal.

Även när det gäller arbetslösheten så är det positivt för Landskronas och Svalövs vidkommande. Från att ha haft högst arbetslöshet i länet ligger siffran för november månad på 3,2 procent arbetslöshet.
– En mycket bra siffra, även om vi ligger något högre än genomsnittet i länet, betonar Eva Bohlin som också är glad över att allt fler ungdomar kommer i arbete.
– Helt klart handlar det om ett trendbrott och som jag ser det är Landskrona och Svalöv inne i en positiv spiral och då känns det inte svårt att byta arbetsplats.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser