Annons

Nya turer i segdragen golftvist

Miljönämnden överklagar Miljödomstolens domen i den segdragna tvisten mellan Vens golfbana och grannen, Céleste Fahlström.

Miljödomstolen gav S:t Ibbs golfklubb rätt och körde därmed över såväl miljönämnden i Landskrona som länsstyrelsen, båda gick på Céleste Fahlströms linje och krävde att golfklubben skulle flytta en utslagsplats, förse en annan med en bur som fångar upp felslagna bollar, plocka bort delar av nätet som omger Céleste Fahlströms konstnärsgård, Marielund.

Annons
 

Nu begär miljönämnden prövningstillstånd hos Miljööverdomstolen och påpekar i överklagandet att Miljödomstolens beslut är uppenbart felaktigt både formellt och i sak.
– Domstolen hävdar att man inte kan besluta om att nätet skall tas bort eftersom detta tidigare provats i domstolen.

– Här har man helt fel, ändras förutsättningarna så kan frågan provas på nytt, så fungerar förvaltningslagstiftningen. Principiellt är det viktigt att Miljööverdomstolen tar upp frågan eftersom domen kan få effekt på hur kommuner hanterar frågor på lokal nivå där förutsättningarna ändrats, menar Högni Hansson som hänvisar till att domen helt förändrar rättspraxis när det gäller omprövning av tidigare fattade beslut.

Läs mer:
Vapenvila i 30-åriga golfkriget

 

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser