Annons

JK fortsatt kritisk till kameraövervakningen

Kommunens argument för kameraövervakning i centrum biter inte på Justitiekanslern Göran Lambertz som vidhåller sin överklagan till Kammarrätten av länsstyrelsens tillstånd. Sedan en tid tillbaka finns 16 kameror utplacerade i centrala Landskrona och kamerorna är igång under helgkvällar och nätter.

Enligt Göran Lambertz har kommunen betonat att brottsligheten i staden är hög. Han betvivlar inte detta, men framhåller det starka integritetsintresse som skall gälla vid övervakning av en stads centrala delar.
– Kameraövervakning bör inte användas som en alltför snabb lösning på problem som man kanske kan komma till rätta med på annat sätt, skriver Göran Lambertz i sitt inlägg till Kammarrätten och han anser vidare att alla andra metoder för att uppnå en bättre ordning än genom kameraövervakning inte är uttömda.
Inom det aktuella området finns flera rekreations- och nöjesställen. För det fall brottsligheten, här främst misshandelsfallen, är relaterad till sådana ställen kan det tänkas att övervakningskameror i deras entréer skulle kunna täcka åtminstone en del av det angivna behovet. Enligt praxis anses inte sådan övervakning lika integritetskränkande och godtas därför generellt i de fall det visas att det finns ett behov.

Annons
 

Enligt Göran Lambertz bör kommunens ansträngningar att minska integritetsintrånget inte tillmätas någon nämnvärd betydelse vid den intresseavvägning som Kammarrätten ska göra. Han anser vidare att än större hänsyn måste tas till kameraövervakningens allmänt negativa effekt på människors känsla av personlig frihet.
– Har övervakning väl beviljats kan känslan av att vara iakttagen när man är ute i samhället få större negativa effekter än man i förväg tänker sig, avslutar Göran Lambertz och konstaterar att den begärda kameraövervakningen av stora delar av centrala Landskrona inte bör tillåtas.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser