Annons

I brandens efterdyningar

Med anledning av branden på Koppargården förra måndagen kallade Eva Löwbom igår Polis och kommunala företrädare till ett möte. På mötet diskuterades förebyggande åtgärder för att motverka att liknande händelser inträffar framöver.

Information om räddningstjänstens arbete till såväl ungdomar som vuxna kommer att förbättras. Dessutom kommer möjligheterna att utöka samarbetet mellan Polisen och skolan i ett förebyggande perspektiv att undersökas. Detta kompletteras med anordnandet av en utbildning för att få bättre kunskap om de bakomliggande orsakerna till denna sorts händelser.

Annons
 

– Kommunen och samhället kan visserligen göra mycket, men föräldrar har det yttersta ansvaret för sina barn och att barn och unga inte kastar sten på brandkåren, säger Torkild Strandberg och fortsätter.
– Jag förutsätter att polis och övriga rättsväsende gör allt som står i sin makt för att se till att de individer som kastar sten på kommunens personal som försöker släcka bränder och rädda liv identifieras och lagförs.

Redan under december månad påbörjas informationssatsningarna. Bland annat anordnar enheten för förebyggande arbete temakvällar där Räddningstjänsten kommer och diskuterar frågor om brand. Sedan tidigare har Räddningstjänsten planerat in besök i samtliga åttonde klasser. Informationen till eleverna kompletteras nu med information om hur räddningstjänsten arbetar och vad det innebär när någon till exempel. bryter avspärrningarna och går in i ett hus som brinner.

Dessutom fortsätter det förebyggande arbete som redan tidigare bedrivs inom kommunen. I de fall det uppstår problem i samband med en brand har kontakter upprättats mellan Räddningstjänsten och Enheten för förebyggande arbete.

Med på mötet var, förutom Eva Löwbom, Anna Elofsson och Ulf Svensson från Räddningstjänsten, Anders Enqvist från Polisen, Jörgen Patriksson och Sara Ahlbin från Barn- och ungdomsförvaltningen (Enheten för förebyggande arbete), Lotta Olander från Vuxenförvaltningen och Annika Wågsäter från Strategikontoret.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser