Annons

Vad händer med bowlinghallen, baden och Korpen?

Förändringens vindar blåser över fritidssektorn, förändringar som kan innebära avgifter för träningstider, minskade bidrag för bowlingklubbarna och privatisering av de kommunala baden.
– Badens nettokostnad årligen ligger på elva miljoner kronor och med en budget på runt 40 miljoner är det en väldigt stor post, förklarar Fritidsnämndens ordförande Thord Olsson, (fp) och nu har nämnden givit förvaltningen i uppdrag att utreda en alternativ drift av de fyra baden, Karslundsbadet, Läktarbadet, Citadellbadet och Härslövsbadet.
– Dessutom subventioneras varje bad med 125 kronor av skattebetalarna och via entréerna plockar vi bara ut en liten skärv av den verkliga kostnaden, påpekar Thord Olsson och redan har förvaltningen vidtagit åtgärder för att försöka få ner kostnaderna.

– Vi har stängt Karlslundsbadets utebassäng och kommer att sänka temperaturen i badvattnet med två grader för att spara energi.
Trycket på kommunens olika planer och hallar är stort från klubbarnas sida och ännu så länge gäller en 0-taxa för idrottsföreningarna.

– Men vi misstänker att nyttjandegraden är för låg eftersom klubbarna kan sätta upp träningstider utan att dessa sedan nyttjas, förklarar Thord Olsson och nu skall förvaltningen undersöka hur en eventuell avgift skulle kunna vara utformad.
– Vi skall inte ta ut någon avgift för att belasta klubbarna, de som använder träningstiderna kan i stället få igen utgiften genom bidrag, betonar Thord Olsson som också vill att förvaltningen ser hur man arbetar med frågorna i grannkommunerna.

Årligen betalar Fritidsnämnden drygt en halv miljon kronor till bowlinghallen och Korpen, bidrag som nu skall ses över.
– När det gäller Korpen så köper vi tid i hallen så att ungdomar får möjlighet att träna innebandy, men när det gäller bowlingen så går bidraget till fastighetsägaren och arrendatorn av hallen som kommer från Helsingborg, förklarar Thord Olsson och beklagar samtidigt att man från förvaltningens sida missat att informera bowlingklubbarna när informationen om begränsningar av bidraget som beräknas uppgå till 380 000 kronor på årsbasis.
– Eftersom bowlingen är mitt uppe i seriespelet så hoppas jag att vi kan lösa detta genom förhandlingar mellan berörda parter, poängterar Thord Olsson och även här skall förvaltningen undersöka hur det kommunala bidraget används.
– Dessutom finns det privatpersoner som planerar att bygga ytterligare en hall och då måste vi veta hur bidragen skall hanteras med två hallar i stan. Kanske blir det så att vi köper tid i hallarna för att möta klubbarnas behov, det får utredningen visa, avslutar Thord Olsson.

Annons
 

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser