Annons

Barn mötte författare

Att hitta barnböcker på två språk är inte det allra lättaste och därför togs initiativet till projektet ”Tusen Regnbågar” i vilket såväl vuxna som barn får bekanta sig med berättelser från andra länder.
– Det främsta syftet med projektet är att stimulera barnens läslust, berättade barnbibliotekarie Jolanta Nilsson när hon hälsade barn- och ungdomsboksförfattaren Eva Susso välkommen att träffa inte mindre än 150 barn i tre grupper som bekanta sig med några av hennes böcker.
– Det här är ett spännande projekt som jag inte tidigare stött på och språket är mycket viktig, det är en mänsklig rättighet, poängterade Eva Susso medan barnen från Alléskolan gjorde sig klara för att prata om böckerna de läst.

– Eftersom vi har så många barn från andra länder på skolan är det viktigt att vi som vuxna också bekantar oss med deras kultur och litteratur, förklarade Gerd Franzén som också har olika läsgrupper som träffas några gånger i veckan och läser ur olika böcker.
– Kanske tänker man inte alltid på att Bellmanhistorier också finns i andra länder, men då med andra figurer som en serb, en kroat och någon annan figur. Eller att snövit finns i Afrika, men då är vargen en vildhund.

Annons
 

– En viktig del av projektet är att stärka barnens språk, både på modersmålet och svenska, betonade Jolanta Nilsson och lyfte samtidigt fram betydelsen av att öka kunskapen och förståelsen av språkområde som finns representerade i Landskrona.
– Detta ökar möjligheten till gemensamma upplevelser och stärker känslan av identitet och samhörighet bland barnen.

Projektet har också vunnit Statens Kulturråds gillande som i två omgångar backat upp med 150 000 kronor i ekonomiskt stöd. Pengarna har bland annat använts tillolika föreläsningar och seminarieträffar med såväl vuxna som barn i kommunen.
– Barnen får läsa böcker från olika kulturer och möjlighet att träffa författare och delta i skrivarcirklar, betonade Jolanta Nilsson och Eva Susso skrev redan 1995 första boken om Rita, flickan som bor i Sverige och längtar till sin farmor i Gambia.
– Det var den första boken på temat och för mig kändes det angeläget att det finns barn i Sverige med en annan kultur i bakgrunden, förklarade Eva Susso och betonade vikten av att ha ett eget språk.
– Sverige är ett litet språkområde och det är ett av skälen till att det är viktigt att också lära andra språk. Samtidigt är det viktigt att utveckla det svenska språket och värna om det, avslutade Eva Susso innan det var dags att släppa in barnen och samtala kring Rita och hennes resa till Afrika.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser