Annons

JK beviljade ersättning för frihetsberövad man

Justitiekanslern Göran Lambertz har beviljat en man från Landskrona 17 000 kronor i ersättning för sitt lidande efter det att mannen suttit frihetsberövad misstänkt för rån, men senare friats från misstankarna.
Mannen satt anhållen och häktad under tiden den 4 till 27 april i år på grund av misstanke om rån och begärde ersättning för lidande med 25 000 kronor.

Justitiekanslern konstaterar att mannen är berättigad till ersättning för det lidande som frihetsberövandet får antas ha inneburit för honom.
– Den ersättning som han har begärt överstiger vad som brukar utgå vid frihetsberövanden av motsvarande längd. Mannen har anfört att ärendet väckte uppmärksamhet i den lokala pressen. Det har emellertid inte visats att frihetsberövandet uppmärksammats på ett sådant sätt att han har kunnat identifieras av en vidare krets. Inte heller i övrigt har jag funnit skäl att anta att lidande under frihetsberövandet har varit större än normalt. Ersättning bör därför utgå med ett belopp som motsvarar vad som normalt utgår vid frihetsberövanden av aktuell längd, konstaterar Göran Lambertz i sitt beslut.

Annons
 

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser