Annons

Företag upptaxeras

Ett företag i Landskrona upptaxeras med drygt 200 000 kronor och måste samtidigt betala skattetillägg. Företaget har under flera år gjort avskrivningar på en egen uppskrivning av värdet på en fastighet.

För tre år sedan skrev företaget upp värdet på en fastighet med 1 600 000 kr.På uppskrivningen gjordes sedan en årlig avskrivning med 55 956 kr.
Eftersom det är fråga om avskrivning på en uppskrivning som således inte avser en verklig kostnad skall avskrivningen återföras till beskattning vid respektive års taxering. Vid revisionen har framkommit att återföring inte skett under ett antal taxeringsår. Skatteverket höjer överskott av näringsverksamhet med 55 956 kr vid taxeringarna år 2003, -04, -05 och -06, heter det i skatteverkets beslut.

Annons
 

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser