Annons

HSB i startgroparna för höghuset

Efter att ha slutfört byggandet i Nyhamn ligger HSB i startgroparna för två nya, stora projekt, i kvarteret Albano och i Häljarp. På Albano bygger HSB tillsammans med Kristineberg Fastigheter AB 86 lägenheter i fem olika hustyper, bland annat ett höghus på 15 våningar. Kommunfullmäktige godkände nyligen detaljplanen för området.
– Vi kommer att börja bygga höghuset och förmodligen även ett LSS-boende åt kommunen, förklarar HSB:s vd Kenneth Håkansson som räknar med att komma i gång så snart detaljplanen vunnit laga kraft.

– De 50 lägenheterna i höghuset kommer att säljas som bostadsrätter, förklarar han och intresset tycks också vara stort för de nya lägenheterna.
– Vi har märkt av en efterfrågan redan, så det ser bra ut, menar Kenneth Håkansson som trots att det byggs väldigt mycket i kommunen just nu inte ser någon avmattning vad gäller intresset för nya bostäder.

Annons
 

– Bara prisläget är det rätta så finns det också en efterfrågan, poängterar han men höjer ett varnande finger för allt för dyra objekt.
– Här är marknaden inte lika stabil.

Det planerade området ligger mellan Fröjdenborgsgatan och Norra Infartsgatan och i planerna ingår också en upprustning av Albanoparkens västligaste del. Höghuset kommer att ligga intill parken och området projekteras under hösten och byggandet väntas komma i gång nästa år.

När det gäller planerna för omkring 200 nya bostäder i den södra delen av Häljarp så har detaljplanen varit ute på rådslag och kommer nu, efter vissa justeringar, att ställas ut innan den går vidare för beslut i byggnadsnämnden och senare också i kommunstyrelsen.
Bland ändringarna märks att man flyttat de högre byggnaderna till utkanten eftersom grannarna fruktade att dessa annars skulle påminna om en mur intill den lägre bebyggelsen.
Vidare kommer en damm att anläggas eftersom man konstaterat att den sällsynta lökgrodan finns i området.
– Vi har gjort vissa justeringar av planen som nu ställs ut och går allt enligt planerna kan fullmäktige fastställa planen i början av nästa år, säger byggnadsnämndens ordförande Gerd Bernström, (fp) och Kenneth Håkansson hoppas man kan komma i gång och bygga så snart planen vunnit laga kraft.
– Häljarp är ett populärt område med sin pågatågstation och närheten till motorvägen samtidigt som man kan erbjuda fina rekreationsområde. Även här har vi märkt ett visst förhandsintresse och det här är ett projekt som vi tror mycket på.

Längre fram i tiden finns också planer på bebyggelse på Säbyholmsområdet, men dessa är ännu så länge bara på planeringsstadiet.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser