Annons

Det kan löna sig att vara noggrann och räkna ut vad tilläggsavgiften för ett svartbygge kan hamna på. Det har en företagare från Landskrona bittert fått erfara efter det att han fått ett krav på 233 000 kronor efter en dom i länsrätten. Som Direkten tidigare berättat om.

Det var i september som företagaren fick en skrivelse från byggnadsnämnden om olovligt bygge. I skrivelsen konstaterades att han saknade bygglov för verksamheten som bedrevs i lokalerna. Samtidigt påmindes han om att avgifter skulle tas ut för olovligt byggande i enlighet med Plan- och bygglagen.

Annons
 

Tilläggsavgiften som tas ut är på 500 kronor per kvadratmeter minus tio kvadratmeter och i företagarens fall handlade det om en hela 476 kvadratmeter vilket resulterade i kravet på den höga avgiften.
– När ärendet blev känt för oss i byggnadsnämnden så informerade vi oss om handläggningen och här har allt gått rätt till, påpekar byggnadsnämndens ordförande Gerd Bernström, (fp), som dock vill att skrivningarna i framtiden blir tydligare.
– Vi kommer att skriva ut vilket belopp det handlar om i de enskilda fallen.

Företagaren fick tre veckor på sig att ansöka om bygglov och om han gjorde så skulle inga avgifter tas ut. Nu dröjde företagaren med sin bygglovsansökan i tre månader, först i januari i år behandlades den av byggnadsnämnden som då skickade kraven på tilläggsavgift för avgörande i länsrätten.
Hade han hört av sig tidigare så hade det kanske inte behövt gå så långt, menar Gerd Bernström och konstaterar samtidigt att nämnden handlagt ärendet i enlighet med bestämmelserna.

Länsrätten konstaterade att tilläggsavgiften skall betalas eftersom man inte ansåg att det fanns skäl till att efterge eller sätta ner tilläggsavgiften som skall utgå med 500 kronor per kvadratmeter.
Domen kan överklagas till Kammarrätten.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser