Annons

Vad är svenskhet?

Det blev långa och stundtals heta debatter, om än utan förslagsställare, när två av sverigedemokraternas motioner behandlades vid Kommunfullmäktige igår.
Först ut var motionen ”Skärp kraven för socialbidrag” en motions som ansågs besvarad med hänvisning till den Landskronamodell som är under upparbetning. Noterbart var att ingen av motionärerna Thord Lindblom eller Svenny Håkansson yttrade sig under debatten.

Betydligt livligare och med flera ledamöter i talarstolen var det när
kvällens sista motion ventilerades. Motionen som föreslog att ge Bun i
uppdrag att ge eleverna i Landskrona kommuns skolor möjlighet att i vissa årskurser undervisas /få temaarbete i ämnet ”Traditioner, seder och bruk i Sverige” ansågs av Kommunstyrelsen vara besvarad då sådan undervisning redan finns med i läroplanen. På motionen yrkade Lars Ståhl (v) avslag med motiveringen att kärnan i den är att sprida ett främlingsfientligt budskap. På detta fick han med sig socialdemokraterna men även Marko Huttunen (m).
– Jag var uppe flera gånger i talarastolen och ställde frågan om vilka
sverigedemokraterna avsåg och syftade på, när de i sin motion skriver ”vi”, ”vår” och ”oss”. Är det ”vi” som i landskronabor, eller är det vi som bor i Sverige som avses, eller är det rent av sverigedemokraterna? Enkla frågor men svaren uteblev. Det är ju trots allt de som skrivit motionen och som kan förklara syftet med den,
säger Marko Huttunen efter mötet.

Annons
 

Vad ”svenskhet” är kan vara nog så svårt att förklara.
Åtminstone var det så för motionären tillika Sverigedemokraternas lokale ordförande Stefan Olsson när han fick frågan i fullmäktige.
– Vet du inte det så får du slå upp det i en uppslagsbok, svarade han
irriterat när Anders Westin, (s) bad om ett förtydligande.

Och trots alla försök att få fram en förklaring till vad sd menar med
svenskhet så vägrade partiet ta debatten i fullmäktige.
– Den här typen av motioner är vanligt förekommande hos högerextrema grupper, konstaterade Lars Ståhl och vid den efterföljande omröstningen valde moderaten Marko Huttunen att rösta med s och v, medan folkpartisten Jac Nepérus avstod.

Svenskhet enligt Nationalencyklopedin; ”det att hålla på gamla svenska traditioner: svenskhetsivrare; ~ens bevarande i utlandet”.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser