Annons

Arbetsplikt utan avtalsenliga löner när kommunen kräver motprestation

När projektet ”Arbete istället för bidrag” startade var en av förutsättningarna avtalsenliga löner för deltagarna.
Det gäller inte längre, i stället vill den styrande treklövern införa 30 timmars arbetsplikt i veckan för socialbidragstagare.
– Vi var tydliga med kravet om motprestation för bidragstagare i valrörelsen och det är vad det här förslaget innebär, förklarar vuxennämndens ordförande Mattias Adolfsson, (fp), efter det att nämnden behandlat förslaget till nya arbetsmetoder inom socialtjänsten.
– En mycket olycklig utveckling, konstaterar oppositionsrådet Niklas Karlsson, (s), som var initiativtagare till projektet ”Arbete istället för bidrag”.
Ambitionen var att skapa arbetsliknande praktikplatser under nio månader för att få människor i jobb och då var det viktigt att också följa de kollektivavtal som finns på arbetsmarknaden, menar Niklas Karlsson och betonar samtidigt att praktikplatserna togs fram i samarbete med facket.
– Det är mycket tveksamt om facket skulle godkänna praktikplatser med socialbidrag som ersättning. Det luktar lönedumpning lång väg, tycker han och får medhåll av Jonas Esbjörnsson, socialdemokratisk ledamot i vuxennämnden.
– Kommunen skall föregå med gott exempel och då skall man betala avtalsenliga löner. Det förslag som nu ligger ställer människor utanför arbetsmarknadens regler som ger rätt till A-kassa och sjukförsäkring och så bryter man inte utanförskapet.

Enligt förslaget till nya arbetsmetoder skall personer med försörjningsstöd inte behöva vänta längre än 48 timmar på en personlig handläggare.

Annons
 

– I samråd med handläggaren upprättas en handlingsplan för det fortsatta arbetet, konstaterar förvaltningschef Lena Mårtensson Stenudd och poängterar vidare att jobbsökande kan kombineras med exempelvis praktikplatser.
– Inom förvaltningen kommer det att finnas en praktiksamordnare som skall plocka fram lämpliga praktikplatser, betonar Mattias Adolfsson som inte ser några problem med att försörjningsstödet utgör ersättningen för arbetsinsatserna.
– Nej, för oss är det viktigare att bryta bidragsberoendet och här är det arbetslinjen som gäller, påpekar han och det blir tjänstemännens uppgift att hitta lämpliga praktikplatser.

Projektet ”Arbete istället för bidrag” sjösattes av fullmäktige 2004 och man beslöt att satsa 10 miljoner kronor att hjälpa socialbidragsberoende att få in en fot på arbetsmarknaden.
Och för många resulterade det i en fast anställning och mot den bakgrunden är det olyckligt att man nu frångår principen om avtalsenliga löner för likvärdiga arbetsinsatser, avslutar Niklas Karlsson
.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

Annons
Annonser




















Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser