Annons

Vad händer med Seglarpaviljongen?

Vad händer med Seglarpaviljongen? Frågan är befogad sedan Landskrona Segelsällskap valt att avstå från fortsatt medling i konflikten som råder mellan föreningen och krögare Poul W. Lorenzen.

Meningen var att parterna och hyresnämnden skulle träffas den 26 november för göra jämförelser mellan Strandpaviljongen, Pumphuset och Seglarpaviljongen. Detta för att hyresnämnden sedan skulle kunna föreslå ett förlikningsbud gällande hyran för krögaren.

Annons
 

Istället väljer föreningen nu att avbryta medlingen.
Genom sitt ombud, advokat Claes Kronström, har föreningen tillskrivit hyresnämnden och påtalat att man anser att det saknas jämförbara objekt i Landskrona varför en beräkning av marknadshyran för Seglarpaviljongen blir mycket osäker. Samtidigt vidhåller LSS att marknadsmässig hyra ska vara 15 000 kronor i månaden. Något som motiveras med lokalens läge vid havet samt närheten till ett nybyggt exklusivt bostadsområde.

Vid förhandlingarna i hyresnämnden som skedde för en månad sedan ansåg LSS att jämförbara krogar fanns i centrum och det var dessa man skulle ha som grund när hyran sattes. Något gehör för synpunkterna fick man inte från nämnden utan man ansåg att såväl Pumphuset som Strandpaviljongen hade mer snarlika lägen vid havet och småbåtsmarinor.
När nu hyrorna för dessa båda nybyggda restauranger visar sig ligga en bra bit under Seglarpaviljongens, åtminstone sett i förhållande till kvadratmeterpriset, drar föreningen sig ur medlingen.
Poul betalar redan idag 900 kronor kvadratmetern. Det enda som sedan ingår utöver lokalytan är fastighetskatten. Allt annat bekostas av Poul. Ser man på de övriga två objekten så är de i ett helt annat skick än Seglarpaviljongen. Dessutom ingår exempelvis köksutrustning i deras hyra samt andra förmåner, poängterar Gert Grahn, Seglarpaviljongens ombud i ärendet.
Dessutom har Poul ettårskontrakt de har tio- respektive femårsavtal på sina kontrakt.. Nu rör det sig om större lokaler men det finns metoder för att räkna om detta och Strand betalar idag 300 kronor kvadraten och omräknat skulle det bli 540 kronor kvadratmetern om ytan varit 120 kvadratmeter som Seglaren är. Alldeles nybyggda Pumphuset har en kvadratmeterhyra på 969 kronor, berättar Gert Grahn men hävdar då att man måste slå av 200 kronor kvadratmetern för all köksutrustning och att jämförbar summa då hamnar på 769 kronor/kvm och år.
– Sett till detta är det löjligt och oförskämt att begära 1500 kronor kvadratmetern av Poul.

Seglarpaviljongen är byggd 1964. Då som en paviljong med halvstenstegel och dåligt isolerad. Detta gör att uppvärmningskostnaderna är högre än hos de andra två krogarna.
– Lägg därtill ett undermåligt elsystem, trasigt trappsteg och stuprör samt upprutna fönsterbågar och karmar. Vi kan inte tolka detta på annat sätt än att LSS vill ha ut Poul. Kosta vad det kosta vill, säger Gert Grahn och skakar uppgivet på huvudet.
– Den 1 april 2008 ska lokalen vara tom. Vilket aprilskämt, suckar Gert och tillägger snabbt.
– Observera datumet, så att vi nu inte skrämmer bort några julgäster.

Oönskad i dyra och slitna lokaler, frågan är naturligtvis vad det är som får krögaren att envist vilja vara kvar.
– Jag har byggt upp Seglarpaviljongen till vad den är idag. Mina kunder trivs. De kommer från alla samhällsklasser och för den delen från halva Skåne. Jag har lagt min ungdom här. I snart 12 år har jag drivit krogen under vattentornet. Jag kommer att kämpa till det bittra slutet, säger Poul W Lorenzen och nog glimmar det ett litet hopp i ögonen.
– Jag kan inte för mitt liv föreställa mig att medlemmarna accepterar detta, suckar han och Gert Grahn fyller i.
– Skulle LSS tvinga Poul att flytta har han rätt till ett skadestånd och enligt våra beräkningar lär detta hamna på nära nog 900 000.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser