Annons

Räddningsnämnden riktar hård kritik mot SOS Alarm

Till Räddningsnämndens sammanträde i tisdags var representanter för Region Skåne inbjudna för att svara på frågor om bl. a. de uppmärksammade fall i augusti då nödlidande personer inte fick någon hjälp utan endast beskedet från SOS Alarm att det inte fanns någon ambulans tillgänglig.
– Det som inträffade i augusti får inte hända igen. Jag har nu fått försäkringar om att operatörerna hos SOS Alarm skall vara utbildade och tränade så att inga fler patienter lämnas åt sitt öde, säger Anders G Lindblom (fp), räddningsnämndens ordförande i Landskrona efter tisdagens nämndsammanträde.

Räddningsnämndens ledamöter hade många frågor och förslag till besökarna från regionen. Beträffande de omskrivna fallen i augusti har Region Skåne kontrollerat hur larmsamtalen bemöttes.
Kontrollen har visat att larmen hanterades på ett felaktigt sätt av SOS Alarm, som sköter larmen för regionen. Vid det ena tillfället fanns faktiskt en ambulans på räddningsstationen men den blev inte utlarmad, säger Anders G Lindblom.

Annons
 

Rolf Ohrlander från KAMBER, regionens förvaltning för katastrof, ambulans och beredskap, visade genom jämförelser med övriga kommuner i Skåne att Landskrona med sina två dygnetruntbemannade ambulanser förutom dag- och transportambulans inte är missgynnad. Däremot kan det finnas skäl att se närmare på hur regionens gemensamma ambulansresurser disponeras när de ianspråktas maximalt.

Räddningschefen Eva Löwbom påpekade att om ambulanserna dirigerades som räddningstjänsterna samverkar skulle exempelvis en landskronaambulans som genomfört en transport till Lund inte hållas kvar där för att täcka en brist i Lund utan tillfälligt stationeras någonstans mellan Landskrona och Lund för snabb insats där den kan behövas, till dess beredskapen är återställd på båda orterna.
– Detta är intressant och vi skall undersöka om det är något som vi kan införa, förklarade Rolf Ohrlander.

– Vi uppskattar inbjudan, och vi vill betona vikten av att man ordnar sådana här möten när man behöver reda ut problem och förbättra verksamheten, menade de besökande regionråden Catharina Blixen-Finecke (m), Marita Sander-Schale (fp) och Anders Åkesson (mp). Regionfullmäktigeledamoten Monica Ruthagen (fp) deltog också i mötet.

Vi har fått gott gehör för våra synpunkter, men som alltid kommer uppföljning att behövas, avslutar Anders G Lindblom.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP


 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser