Annons

Renovering av kaj måste göras om

Renoveringen av södra Skeppsbrokajen misslyckades och nu tvingas kommunen göra om arbetet till en kostnad av tio miljoner kronor.
Samtidigt pågår tvisten med entreprenören Aarsleff bygg- och anläggning AS som ansvarade för renoveringen för tre år sedan, ett arbete som aldrig godkändes av kommunen eftersom man upptäckte sättningsskador bara ett halvår efter att arbetet var avslutat.
– Ansvarsfrågan då avgjordes till kommunens fördel av en överbesiktningsnämnd, men det accepterade inte entreprenören så därför blir det nu upp till tingsrätten att avgöra ansvarsfrågan, förklarar Björn O Persson, moderat ordförande i Tekniska nämnden som står som beställare av renoveringsarbetet.

Parterna kommer att hålla muntliga förhandlingar inför tingsrätten någon gång nästa år, men frågan är om kommunen kan vänta så länge med att genomföra en ny renovering.

Annons
 

– Knappast och jag räknar med att vi fattar beslut vid nästa möte, säger Björn O Persson och under tiden används kajen med stor försiktighet av hamnbolaget.

– Vi håller koll på kajen och det har hänt att vi fått genomslag på grund av sättningarna, förklarar hamnchef Lars Nilsson och från kommunens sida mäter man regelbundet spårbredden där kranarna går så att ingen olycka skall inträffa i väntan på en ny renovering av kajen.

Det var när ett konsultföretag på kommunens uppdrag genomfört en särskild besiktning som skadorna upptäcktes. Undersökningar av dykare visade att sjösand läckte ut genom sponten. Dessutom menar kommunen att entreprenören ändrade arbetsmetoderna i ursprungsavtalet under arbetets gång och att slutbesiktningen godkänts på felaktiga grunder, eftersom relationsritningarna inte stämde med det verkliga utförandet.
Kommunen menade då att ansvaret vilar på entreprenören och garantitiden för arbetet gäller i fem år.
– Eftersom man lämnar garanti på arbetet så är det ganska självklart att företaget bär ansvaret, menar Björn O Persson och samma slutsats drog överbesiktningsnämnden.

Lite underligt i sammanhanget är det faktum att Aarsleff bygg- och anläggning AS tagit med arbetet på sin referenslista, där kan man läsa att beställare är Landskrona kommun, år 2003-2004 och att arbetet gäller installation av 140 m bakåtförankrad spont, inspolning av 20 000 kubikmeter sjösand, gjutning av krönbalk en meter under vattenytan, dagvattenanslutningar samt beläggningsarbeten samt att kontraktssumma var på 10 miljoner kronor.

Nu avgörs ansvarsfrågan i rätten.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser