Annons

Enoch Thulingymnasiet kultursatsar mot 2013

Byggprogrammet på Enoch Thulingymnasiet gör en bred och omfattande kultursatsning mot Landskronas 600-årsjubileum 2013. Projektet som startar nästa läsår kommer att vara ämnesövergripande och har som syfte att medvetandegöra och förankra en viktig del av Landskrona kulturhistoria, nämligen mångfalden av olika gamla byggnadsstilar som finns i Landskrona.
Landskronas fysiska historia har en fin tradition, poängterar Mikael Persson lärare på Byggprogrammet.
Under åren fram till jubileumsåret 2013 kommer eleverna att arbeta med olika byggnadsprojekt som sedan ska ligga till grund för en kommande utställning.
– Det första byggnadsprojektet är tänkt att bli en kolonistuga som bygger på skisser och ritningar av stadsarkitekt Frans Ekelund, säger Mikael Persson och menar att stugan kommer att ha en tydlig prägel av Landskronas tidiga 1900-tal, precis som stadsarkitektens övriga byggnader i staden.
– Många av stugorna nere på Citadellet har inspirerats av Frans Ekelunds arkitektur där snickarglädjen är ett signum.

Eleverna ska även under hela projekttiden arbeta med att fördjupa sig i valda geografiska delar från Landskronas olika historiska stadsdelar. Arkitektur, stadsplanering, boendemiljö och levnadsförhållanden ska dokumenteras och presenteras av eleverna.
– All insamlad kunskap ska sedan arkiveras och även den ligga till grund för den kommande utställningen, betonar Mikael Persson.

Annons
 

Enoch Thulingymnasiet är mitt uppe i att skapa ett nätverk av samarbetspartners som ska kunna bidra med olika kompetenser. Centrum för arbetarhistoria, Historiska institutionen i Lund och Landskrona museum är några av dessa. Kontakter har även tagits med Landskrona kommun och där Enoch Thulingymnasiet hoppas på att kommunen ser en framtid i projektet som en del i stadens kommande jubileum
– Vi är en enorm resurs som kommunen kan dra stor nytta av. Och vill man ha något bestående byggnadsverk till minne av 600-årsjubileet så kan vi vara behjälpliga, menar Mikael Persson.

Utöver all kunskapsinhämtning som kommer eleverna till gagn så hyser skolan förhoppningar att projektet kommer att fungera integrerande.
– Historisk och kulturell förankring kan vara en viktig ingrediens för att motverka en negativ attityd mot Landskrona som stad. Dessutom hoppas vi att arbetssättet även ska kunna locka tjejer att vilja studera vid byggprogrammet, avslutar Mikael Persson.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP


 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser