Annons

Samla ”näringslivet” under ett tak

Översynen av den kommunala näringslivsorganisationen är genomförd och till kommunen har en 31-sidig rapport överlämnats. Rapporten föreslår att de aktörer som idag arbetar med näringslivsfrågan, Strategikontoret, Invest in Landskrona och LandskronaPlus samlas under ett och samma tak.

Det är Roger Johansson från konsultfirman Strategi och ledarskap som genomfört översynen. I rapporten presenteras sju rekommendationer.
– Ett nyckelord i översynen är samling. Roger Johansson menar att en samling kring Landskronas situation och kring kommunens framtida inriktning, men också en samling av näringslivsorganisationen är nödvändig, säger Stefan Johansson tillförordnad kommunchef i en kommentar till rapporten.

Annons
 

I rapporten föreslås att Strategikontorets arbetsuppgifter förs över till ett ”nytt näringslivsbolag”, liknande Invest in Landskrona. Det föreslås också att detta näringslivsbolag köper de aktier som kommunen har i LandskronaPlus.

Kommunledningen bör utveckla ägarstyrningen och göra den tydligare för både bolagen. Detta bidrar till en klarare rollfördelning mellan de båda bolagen, vilket gör att uppföljning och resultat blir lättare att följa.

I svenskt näringslivs ranking har Landskrona fått dåliga betyg när det handlar om den kommunala organisationens service och bemötande. Rapporten föreslår att förbättringar kan göras genom att tidigt engagera myndighetsfunktionerna.
Arbetet fortsätter nu internt i organisationen, intentionen är att ha en samlad näringslivsorganisation med tydligt uppdrag och ägardirektiv vid halvårsskiftet 2008. Parallellt med detta kommer också rekrytering av en ny VD till näringslivsbolaget att inledas, avslutar Stefan Johansson.

Rapporten i sin helhet hittar du här i PDF-format (3,5 mb) >>

 

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser