Annons

Centrum & Österlyftet invigt Statssekreterare Christer Hallerbyvar med och förrättade invigningen av Centrum & Österlyftets lokaler på hörnet Regeringsgatan – Skolallén.

På en punkt skiljer sig Landskrona från andra städer inom det så kallade ”storstadprojektet”.

– I Landskrona finns problemen i centrum, i alla andra städer handlar det om ytterområde. Det gör Landskrona mer kontinental och samtidigt ökar möjligheterna att lösa problemen, poängterade statssekreterare Christer Hallerby när han invigde Centrum & Österlyftets nya lokal i hörnet Regeringsgatan-Skolallén.

Annons
 

– Genom ett utökat samarbete mellan olika aktörer som kommun, näringsliv, handlare, fastighetsägare och boende kan utvecklingen brytas och vändas till något positivt, menade han och hänvisade till Malmö.
– Se bara vilken dynamik det finns i Malmö och den utvecklingen är också möjlig för Landskrona.

I anslutning till invigningen påpekade också Ann-Sofie Mörne, vice ordförande kommunfullmäktige och Lisa Flinth, ordförande barn- och ungdomsnämnden att Centrum & Österlyftet är en satsning som skall resultera i ett ökat engagemang och ge centrum en kick framåt.

I satsningen ingår ett 30-tal svenska städer med olika former av problemområde och i början av nästa vecka samlas deltagare från de olika kommunerna för att jämföra och utbyta erfarenheter.
– Just detta breda kontaktnät är en viktig förutsättning för att satsningen skall lyckas och dessutom handlar det om att få myndigheter på olika nivåer att samverka för att hitta lösningar på de olika problem som finns, avslutade Christer Hallerby.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser