Annons

Betyg i ordning från ettan och ämnesbetyg från trean

Betyg i ordning och uppförande redan från årskurs ett och hårdare tag mot skolkare, det blir verklighet på Landskronas grundskolor nästa år efter beslut i Barn och ungdomsnämnden.

En politisk arbetsgrupp har tagit fram kommunens policy för frånvarorapportering som träder i kraft efter årsskiftet och vad gäller de skriftliga betygsliknande omdömena så kommer dessa så fort ändringarna i skollagen medger detta.
– Men redan i nästa vecka kommer vi att skicka ut ett brev till samtliga vårdnadshavare om möjligheten att få skriftlig information om var barnet befinner sig kunskapsmässigt, förklarar ordförande Lisa Flinth, (fp) som räknar med att de betygsliknande omdömena skall kunna börja delas ut från nästa läsår.
– Det beror på hur fort regeringen hinner få fram lagändringen, men det mesta tyder på att det ligger på riksdagens bord i början av nästa år.

Annons
 

Det förslag som majoriteten i nämnden röstade igenom, socialdemokraterna reserverade sig, innebär att elever i årskurserna ett och två får betygsliknande omdöme i ordning och uppförande. I årskurserna tre till sju skall även ämnesomdöme lämnas.
– I dag får man betyg i åttan och nian, så där blir ingen ändring.

Från socialdemokraterna påpekas att denna typen av betyg är omoderna och stämmer illa överens med en modern skola.

Om partierna var oeniga i betygsfrågan så var enigheten större när det gäller hårdare tag mot skolket.
– Här har vi haft en politisk arbetsgrupp som arbetat samman underlaget och på så sätt har vi kunnat enas om en miniminivå, förklarar Lisa Flinth och enligt reglerna som träder i kraft efter nyår kommer krav på vårdnadshavarna att öka.
– Man skall ringa och anmäla när eleven är sjuk eller hemma av annan anledning och dessutom skall man ringa och friskanmäla eleven, berättar Lisa Flinth och om en elev misstänks skolka så skall skolan omedelbart kontakta vårdnadshavaren.
– Det innebär att en kontakt skall tas samma dag, förtydligar Lisa Flinth och motiverar beslutet med att man vill stävja okynnesskolk.

Förvaltningen har också plockat fram statistik över skolket och den visar att frånvaron är obetydlig upp till årskurs sju och en skola, GA-skolan sticker ut rejält i statistiken.

Där noterades hela 4 579 skolktimmar i årskurs nio förra året och ingen annan skola är i närheten, konstaterar Lisa Flinth och poängterar samtidigt att det finns förklaringar.
– På skolan fanns sju elever som hade fler än hundra timmars frånvaro och i två klasser var det ovanligt stökigt.

Enligt statistiken från i fjor var det 74 elever i nian som skolkade på Västervångskolan, 67 på GA-skolan, 45 på Sandåkerskolan, 42 på Dammhagskolan och 16 i Asmundtorp. Med reservation för att någon elev kan ha räknats dubbelt eftersom man slagit samman siffrorna för vår och höstterminen.

Den ogiltiga frånvaron kommer inte att skrivas in i betyget, men väl lämnas på en lapp vid sidan om till vårdnadshavarna och det börjar man med redan vid kommande skolavslutning.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser