Annons

– Nu börjar jag jobba i Helsingborg, sa enhetschefen

Högre lön i grannkommunerna får chefer inom Omsorgsförvaltningen att sluta.
– Det är riktigt att några chefer slutat och angett lönen som ett av skälen, men samtidigt är det naturligt att man får högre lön när man byter jobb, förklarar förvaltningschef Eva Malm och tillägger att det också kan finnas andra skäl till varför man byter jobb.

– Det kan handla om trivsel, att söka nya utmaningar eller att gå vidare i yrkeslivet. Det finns flera skäl, menar hon och får medhåll av kommunstyrelsens ordförande Torklid Strandberg, (fp).
– Även om det finns olika skäl så är så klart lönen en viktig faktor, förklarar han och säger samtidigt att löneläget i Landskrona inte är lägre än i andra kommuner.
– Vi ligger i en expansiv region och det innebär att löneläget pressas upp totalt sett.

Annons
 

I nästa års budget kompenseras förvaltningarna endast med 90 procent av löneökningarna vilket innebär en besparing på totalt fem miljoner kronor.

Men två förvaltningar drabbas extra hårt, Omsorgsnämnden och Barn och ungdomsförvaltningen. Här finns de största personalgrupperna och det innebär att de båda nämnderna skall spara in två miljoner kronor vardera i personalkostnader.
– Det här är helt fel väg att gå med tanke på det stora rekryteringsbehov av personal som kommunen står inför, anser oppositionsrådet Niklas Karlsson, (s) som i stället förordar full lönekompensation.

– Redan under budgetdebatten poängterade vi vikten av att satsa på personalen och inte på nya byggprojekt som spränger kommunens investeringsramar. Nu väljer man att spara in på personalkostnaderna och det kommer att få en direkt effekt på verksamheten, poängterar han och nämner två exempel.
– Mindre personal gör arbetet svårare och resultatet blir där efter, sen är det tveksamt om vi kan locka attraktiv arbetskraft till oss om löneläget är sämre och arbetsvillkoren tuffare.

Enligt Torkild Strandberg kan man inte tala om besparingar eftersom det görs satsningar på exempelvis skolans område i nästa års budget.
– Och mot den bakgrunden är det fel att tala om besparingar, menar han och motiverar den höga investeringsbudgeten med stora behov och eftersatt underhåll.
– De satsningar vi gör är nödvändiga för kommunen på lite längre sikt, menar han medan Niklas Karlsson och efterlyser en personalvänligare politik.

– Kommunen har många anställda på deltid och med delade turer, det vill vi ändra på och ge alla som så önskar en möjlighet att gå upp på heltid, avslutar han medan Torkild Strandberg anser att göra heltid till en rättighet är att gå för långt.
– Men så långt det är möjligt ska vi självklart ta hänsyn till de anställdas önskemål.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser