Annons

Länsrätten anser att det var rätt av Barn och ungdomsnämnden att avslå en ansökan om bland annat ledsagarservice åt en synskadad 12-årig pojke. I sitt beslut att avslå ansökan om ledsagar- och avlösarservice samt personlig assistent i enlighet med LSS, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, konstaterar förvaltningen att pojken visserligen lider av en grav synskada, men inte så stor att den omfattas av LSS.

Pojken är duktig i skolan, aktiv på fritiden äter och dricker självständigt.
Föräldrarna uppbär också helt vårdbidrag från försäkringskassan för att vara sonen behjälplig.

Annons
 

Länsrätten betvivlar inte att pojken har större hjälpbehov än andra barn i hans ålder, men gör bedömningen att pojkens synskada inte förorsakar betydande svårigheter i hans dagliga livsföring och avslår därför överklagan.

Domen kan överklagas till Kammarrätten.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser