Annons

Förslag: Avveckla två dagcentraler

Servicekontoret vill avveckla två av tre dagcentraler, Kopparängen och Västra Fäladen, för att spara pengar. Kvar blir då Fröjdenborg där kostverksamheten också har sitt centralkök.
Diskussionen har förts med Omsorgsförvaltningen under senare år och huvudanledningen är att arbetet vid de två dagcentralerna inte är rationell och dessutom finns ambitionen att kunna erbjuda de boende en alternativ rätt, något som var möjligt för några år sedan innan besparingar satte stopp för detta, konstaterar förvaltningschef Per-Olov Karlsson som tillsammans med Charlotte Hansson, enhetschef för kosten, står bakom förslaget.

En nedläggning av Kopparängens dagcentral skulle innebära en besparing på 1,3 miljoner kronor och motsvarande siffra för Västra Fäladen är 492 000 kronor.
– Det är pengar som vi skulle kunna använda bättre, exempelvis genom att återinföra en alternativ rätt, påpekar Per-Olov Karlsson som dessutom vill att Omsorgsstyrelsens äldreboende själva beställer olika tillbehör som exempelvis olika sorters pålägg.
– Tyvärr får vi ofta tillbaka tillbehören orörda eftersom avdelningarna själva beställer från livsmedelsleverantören. Om vi inte levererar tillbehören så skulle det innebära en sänkning av den rörliga kostnaden med motsvarande 110 000 kronor, poängterar Per-Olov Karlsson och utredningen om dagcentralernas framtid hänger samman med Servicekontorets utredning om konsekvenserna om matleveranser konkurrensutsattes.

Annons
 

I remissvaret konstaterar Per-Olov Karlsson att konkurrensutsättning innebär ekonomiskt negativa konsekvenser för kommunen på kort sikt, även om en entreprenör har något lägre pris.
– Det hänger samman med att vi investerat i modern utrustning och dessutom kan vi ha personal kvar även om vi inte leverera någon mat, förklarar Per-Olov Karlsson och från socialdemokraternas sida säger man nej till konkurrensutsättning.
– Det är av två skäl, dels har kommunen ett ansvar för personalen som riskerar att bli arbetslös och desutom investerat mycket skattepengar i utrustningen, förklarar Lars Svensson och påpekar att det inte finns några klara belägg för att en privatisering av kosten skulle göra det bättre för brukarna, i det här fallet boende inom äldreomsorgen och skolbarnen.

– Snarare skapar det oro bland personalgrupperna och kommunen har visat sig vara bra på att sköta det här, avslutar han och närmast skall frågan upp i kommunstyrelsen innan det är dags för ett avgörande i kommunfullmäktige.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser