Annons

Rekommendationerna om kokning av dricksvattenet kvarstår

Kokningsrekommendationerna kvarstår för dricksvattnet i områdena Glumslöv och Ålabodarna. Utredning pågår för att ta reda på orsakerna och nya prover tas på måndag och tisdag denna vecka. Allt vatten till dryck och matlagning skall kokas innan användning. Vattnet kan utan hälsorisk användas till vanliga hushållsgöromål och personlig hygien

Kommunen tillhandahåller tankar med rent vatten. Vatten kan hämtas i egna kärl på P-plats vid Glumslövs skola och utmed vägen vid Heimdalsgatan 43 (övre Glumslöv) samt vid P-plats i Ålabodarnas hamn.
Besked om vattnets användning lämnas i Radio Malmöhus och på kommunens hemsida.

Annons
 

Frågor om dricksvattnet besvaras av miljöförvaltningen dagtid på telefon 0418-470 0 00/470 600.
Övrig tid kommunens journummer tel 0418-473 995.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP


 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser