Annons

Kommunens äldre gillar maten som serveras. Det visar den enkätundersökning som Omsorgsnämnden låtit genomföra bland 165 vårdtagare inom hemtjänsten.
– Det var ett mycket positivt besked som visar att våra äldre är nöjda med den mat som serveras, förklarar nyvalde ordförande Cecilia Brorsson, (m) och får medhåll av socialdemokraternas Anders Westin.
Ofta hör man lösrykta och negativa kommenterar om maten som serveras, nu får vi svart på vitt att den är uppskattad och det är glädjande inför vårt fortsatta utvecklingsarbete.

Enkäten, som innehåller hela 19 frågor om allt från smak till pris, skickades ut till 165 brukare med hemtjänst, av dessa svarade 106 vilket ger en svarsfrekvens på 64 procent.

Annons
 

På frågan om portionernas storlek svarade 95 att det var lagom och på en fråga som ofta diskuteras, den om maten håller åtta dagar efter leverans så svarade hela 101 av de 106 som lämnade in ett svar att den höll.
– Det är upplysningar som vi nu tar med oss och försöker förbättra, poängterar Cecilia Brorsson.

När det gäller variationen av menyn så ansåg 30 att den var godtagbar, 48 att den var bra och 21 att den var mycket bra. Och hela 100 av de som svarade poängterade att de får en matsedel som ger dem möjlighet att välja maträtter inför varje vecka och 96 menade att matsedeln är lätt att förstå.
Vidare konstaterade 88 av 106 att matleveranserna alltid kom i tid, endast en ansåg att de inte gjorde det och hela 82 tyckte att maten är prisvärd.

Vad gäller förpackningarna så menade 55 att de var lätta att öppna, hela 48 tyckte att de vara lite för svåra att få upp. Och 39 tillfrågade brukar bränna sig på förpackningen.

Avslutningsvis tycker 95 av 106 att personalen alltid är vänlig, men däremot hade mer än hälften, 54 tillfrågade, inte fått information om var man vänder sig med klagomål.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser