Annons

Miljönämnden säger nej till planen för 50 nya småhus i Råga Hörstad.
– Innan planen kan godkännas måste den förorenade marken saneras, motiverar miljöchef Högni Hansson beslutet.

På den mark som planen omfattar har tidigare legat en bilskrot.
Det har även skett olovlig avstjälpning av byggavfall, skrotbilar, däck, oljefat och kemikaliebehållare, konstaterar nämnden som också anser det vara oklart om föroreningshalten i marken understiger Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning.
– Och innan en ordentlig sanering är genomförd kan planen inte få något medgivande, avslutar Högni Hansson.

Annons
 

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser