Annons

Välkänd aktör blir

Elhandel i Landskrona blir det nya namnet när Lunds Energi Försäljning byter namn på det lokala säljbolaget i Landskrona. Samarbetet med Teknik- och stadsbyggnads-förvaltningen i Landskrona fortsätter och kunderna använder samma kontaktinformation som tidigare. En ny hemsida lanseras i samband med namnbytet.

Lunds Energi Försäljning har funnits i Landskrona i snart fyra år och många landskronabor väljer Lunds Energi Försäljning eller, som det från och med den 1 november heter, Elhandel i Landskrona som elleverantör. Med en lokal närvaro på orten är namnbytet naturligt.
Vi vill anpassa oss efter den marknad vi agerar på. Att heta Lunds Energi Försäljning har fungerat fram till nu men eftersom vi är här för att stanna vill vi ha ett lokalt namn som fungerar praktiskt på orten, säger Anders Bröthlin, VD för Elhandel i Landskrona.

Annons
 

Vi lyssnar på våra kunder och vill att de ska känna att vi alltid finns nära till hands. Vi arbetar aktivt med den lokala förankringen och bidrar gärna till att utveckla orten tillsammans med landskronaborna, bland annat genom att stödja lokala föreningar. Se-dan en tid tillbaka samarbetar vi exempelvis med IBK Landskrona Falcons, säger Anders Bröthlin.

Elhandel i Landskrona har ett nära samarbete med Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen i Landskrona som är elnätansvarig i området. Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen fakturerar både sina nätavgifter och Elhandel i Landskronas elkostnader på en och samma faktura vilket underlättar för kunderna. På så sätt får kunderna en helhetsbild över sin totala elkostnad.

Namnbytet förändrar inget för kunderna förutom att en ny hemsida lanseras på www.elhandelilandskrona.se. I övrigt är det samma personal, samma telefonnummer till kundtjänst och samma avtal och villkor som gäller, precis som tidigare.

För att fira namnbytet bjuder Elhandel i Landskrona på kanelsnäckor på järnvägsstationen i Landskrona den 15 november mellan kl 16 och 18.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser