Annons

Det dröjer med ny kommunchef

Rekryteringen av ny kommunchef drar ut på tiden och det kan dröja fram till sommaren innan sparkade Sergio Garays ersättare finns på plats.
– Vi har tagit fram en kravprofil och sen skall vi påbörja processen med ett rekryteringsbolag, förklarar kanslichef Stefan Johansson som när Sergio Garay fick gå i augusti också utsågs till tillförordnad kommunchef.

– Det är inte hållbart i längden med två så krävande arbetsuppgifter, påpekar Stefan Johansson som i veckan som gick också fick fungera som medlare mellan upprörda föräldrar till fosterhemsplacerade barn och socialförvaltningen.

Annons
 

När det handlar om att hitta en ny kommunchef så blir det ett rekryteringsbolag som sköter den inledande processen.
– Och den kan nog vara klar i början av nästa år, tippar Stefan Johansson och därefter är det dags för intervjuer och ytterligare gallring innan ett namn kan vara klart.

– Sen har han eller hon förmodligen uppsägningstid från annat arbete och därför kommer det att ta lite tid med att hitta en ny kommunchef, påpekar han och till bilden hör att kommunledningen den här gången inte vill ta några risker eftersom det kostar en hel del pengar att köpa ut chefer man inte trivs med. I Sergio Garays fall handlade det om två årslöner, drygt en och en halv miljon kronor.

Förutom uppgiften att hitta en ny kommunchef ansvarar Stefan Johansson, vars förordnande är på sex månader, också för utvärderingen av den nya kommunorganisationen som infördes för två år sedan.

I det arbetet utgör kommunstyrelsens arbetsutskott styrgrupp och förvaltningscheferna fungerar som referensgrupp i arbetet med att ta fram en handlingsplan, som ska presenteras vid årsskiftet.
Vi har haft de första träffarna och det finns en del funderingar på vad som bör förändras, men inget är klart än, påpekar Stefan Johansson och en av de stora utmaningarna är att hitta en ny organisation för hanteringen av kommunens näringslivsformer.
Även här finns en del funderingar, men ännu inga konkreta förslag.

Bakgrunden till den pågående översynen är den kritiska rapport som konsultfirman Öhrlings PriceWaterHouseCoopers i vilken flera brister i den kommunala förvaltningsorganisationen uppmärksammades.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser