Annons

Ännu en toppchef får sparken

Kommunen fortsätter att köpa ut chefer, nu är det chefen för område IFO, resurs och stöd, Stefan Lidberg som får gå med omedelbar verkan.
Vi har gjort en överenskommelse och det är allt jag har att säga i ärendet, förklarar förvaltningschef Ylva Runnström vid Barn och ungdomsförvaltningen och Stefan Lidberg själv konstaterar att man inte kom överens.
– Och då är det inte chefen som slutar.

Stefan Lidberg gör sin sista arbetsdag i dag och får en årslön på 495 600 kronor i avgångsvederlag. Dessutom betalar kommunen 100 000 kronor till en outplacement-konsult som skall vara honom behjälplig med att hitta nytt arbete.

Annons
 

Det var i samband med den kommunala organisationsförändringen 2005 som Stefan Lidberg, då chef vid socialförvaltningens familjeenhet, fick följa med över till bun och där bli områdeschef för individ- och familjeomsorgen, resurs och stöd. Den del av socialtjänsten som omfattar barn och ungdomar upp till 18 år. Detta för att bun skulle få hela ansvaret för barn och ungdom och Vuxennämnden för de äldre. Gamla Arbets- och socialnämnden lades helt ner.

– Tanken var att en ny förvaltning skulle bildas, men enligt min mening så blev det inte så utan vi fick flytta in under skolans normer, förklarar Stefan Lidberg som började sin anställning vid kommunen 1995 och som nu hoppas att man från förvaltningens sida kommer att lyssna på medarbetarna inom de olika verksamheterna.

– Jag skall nu träffa enhetscheferna och diskutera igenom situationen, sen får vi se hur vi skall gå vidare, förklarar Ylva Runnström som i dag inte vet när och om en ny områdeschef skall anställas.
Det får diskussionerna utvisa.

Område IFO, resurs och stöd, har ofta hamnat i debattens centrum, inte minst när det gäller problematiken med barn och ungdomar. Ett exempel har handlat om utredningar kring barn som riskerar att fara illa och som har lagts på hög på grund av personalbrist.

Verksamheten går dessutom med miljonunderskott och nyligen presenterades en granskningsrapport från Ernst & Young om arbetssätt inom område IFO, Resurs och Stöd. Den visar bland annat att många upplever att socialtjänsten hamnat på undantag och att gamla ”kulturer och yrkeskårsroller” stått i vägen för målet att arbeta för barnens bästa.

Inom skolan saknas det ofta kompetens att hantera social problematik, konstaterar revisorerna, en bedömning som Stefan Lidberg delar.
Det finns olika synsätt och klart är att man vill ha en annan typ av chef och för min del handlar det då om att gilla läget, avslutar Stefan Lidberg som närmast kommer att ta det lugnt en tid innan han tar sig an nya arbetsuppgifter.

På kort tid har tre toppchefer fått lämna sina tjänster i Landskrona kommun. Först ut var kommunchefen Sergio Garay som i augusti löstes ut med två årslöner, 1,5 miljoner kronor lite drygt. Därefter var det näringslivsdirektören Hans Erikssons tur, han fick sex månadslöner med sig och nu alltså Stefan Lidberg.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser