Annons

Stränderna förbättras

Sanden på den konstgjorda stranden vid Halvmånen tycks leva sitt eget liv. Vid minsta storm så flyttar den på sig och nu byggs en stenpir för att hålla sanden på plats.

– En hel del sand försvann efter stormen i september och skall vi bygga upp en ny strand efter varje storm så blir det en dyr affär, förklarar verksamhetsutvecklare Tom Sörensson på fritids- och kulturförvaltningen som hoppas att stenpiren skall vara lösningen.
– Dessutom håller en del av de gamla stridsvagnshindren på att falla ner och kanske skulle en del av dessa kunna användas i en framtida pir utmed Kallbadhuset, funderar han och på sikt kan han tänka sig att man bygger en riktig vågbrytare.

Annons
 

Det var sommaren 2005 som den nya citybadplatsens invigdes, då med grustagssand från Kvidinge som lagts ut på en 150 meter lång strandsträcka nedanför vattentornet.

Totalt handlade det om 4 000 kubikmeter grus som bildade den nya stranden. Den stranden täcktes sedan med havssand som muddrades bort när den nya Bergsöekajen byggdes.

Men när stormen Per slog till i januari i år så flyttades sanden längre in mot Halvmånen och där fick den ligga kvar. Förhoppningen var att den nya sand som lades ut inte lika lätt skulle blåsa bort med vinden.

– Men det visade sig vara fel och därför lägger vi nu ut de här stenarna, konstaterar Tom Sörensson som också fått 1,5 miljoner kronor extra i årets budget för att utveckla kommunens badstränder.
– Planerna är att utveckla Lill Olas till ett familjebad och Cement till ett mer ungdomsbetonat bad, berättar Tom Sörensson och en av insatserna kan bli ett permanent hopptorn på Cement.

Vi testade med en mindre hoppflotte i somras och det slog väl ut, så vi får se vad som kan göras, menar han och när det gäller Lill Olas så finns det en idéskiss att arbeta efter.

Vi vill rusta upp bryggan och skapa lite flera aktiviteter på stranden, det kan handla om olika föreningar som håller i aktiviteter som exempelvis beachvolley, kampsporter och liknande.

I de nya planerna ingår också byggandet av tre nya grillplatser utmed stranden från Lill Olas till Centrumbadet. Dessutom skall Skåneleden kopplas samman med Kävlinge.
– Helsingborg bygger ut till Ålabodarna och där skall vi ta vid för att sedan färdigställa en vandringsled som går via stranden och sedan ut mot Marieberg och Saxtorpskogen, avslutar Tom Sörensson som hoppas att det mesta skall vara klart till sommaren.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser