Annons

BoIS fick avslag från skolverket för Dianaskolan

Idag kom beskedet som innebär att Skolverket avslår Landskrona BoIS Fotbollsakademi AB:s ansökan om att starta en fristående grundskola, kallad Dianaskolan.
– Vi är mycket förvånade och överraskad över avslaget och kommer självklart att överklaga beslutet, säger Mats Aronsson, sportchef och den som undertecknat BoIS ansökan.

Sökande har enligt skolverkets helhetsbedömning inte redovisat hur eleverna får möjlighet att nå målen i ämnena Slöjd och Bild med så få garanterade undervisningstimmar”, skriver Skolverket i sitt beslut.
Vi har i en komplettering till Skolverket angett att vi är medvetna om det låga timtalet i ovanstående ämnen, men att om det skulle visa sig vara för lite för att uppnå de aktuella målen, kommer rektor att fatta beslut om att ge extra undervisning i aktuella ämnen, säger Mats Aronsson.

Annons
 

Vidare anser Skolverket att; ”Sökanden anger att man har som ambition att alla elever i skolan också ska vara med i en fotbollsklubb. Därmed bedömer Skolverket att det inte är säkerställt att skolan är öppen för alla.”

– Detta att tillhöra en fotbollsklubb är som vi skriver en ambition och ska snarare ses som ett svar på att man inte behöver tillhöra Landskrona BoIS för att bli antagen, poängterar Mats Aronsson och gör bedömningen att det närmst föreligger ett missförstånd på just den punkten.

BoIS har haft förhoppningar om att Dianaskolan skulle starta med 50 elever i årskurs 6 och 7 hösten 2008 och fullt utbyggd ska det gå 100 elever på skolan 2010. BoIS har nu tre veckor på sig att överklaga Skolverkets beslut.
– Vi tycker att argumenten för avslag grundar sig på tveksamma bedömningar och ser därför ett överklagande som mycket naturligt. Det känns som det finns goda möjligheter att få igenom ett överklagande, avslutar Mats Aronsson.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser