Annons

Två ”Skolvillor” i Glumslöv klara till vårterminen

Två av sex planerade ”skolvillor” skall påbörjas i Glumslöv och stå klara att ta i bruk redan till vårterminen.
– Vi har beviljat bygglov och de fyra resterande kommer att stå klara till höstterminens början, hoppas byggnadsnämndens ordförande Gerd Broberg, (fp).
Villorna byggs för att klara behovet av skollokaler. Tidigare lösningar med moduler bedömdes som för dyrt och här räknar kommunen med att få igen pengarna när elevantalet sjunker och villorna säljs.
Parallellt med villabyggandet kommer kommunen att inleda en diskussion med länsstyrelsen om möjligheterna att ta naturskyddad mark i anspråk för ett framtida skolbygge.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

Annons
 

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser