Annons

Och pengarna går till…

Det blev en budgetmangling som heter duga när kommunfullmäktige i måndags klubbade genom den borgerliga treklöverns budgetförslag. När mötet var över vid 21-tiden hade flera av ledamöterna varit igång sedan halv åtta på morgonen.

Utöver treklöverns förslag vann sverigedemokraterna gehör för en del av sina tilläggsyrkanden. Bland annat fick man gensvar för sina förslag om att utöka klassmorfar -verksamheten i skolorna och att barn i årskurs ett till fyra ges schemalagd motion varje dag i enlighet med det så kallade Bunkefloprojektet.

Annons
 

Då mycket av budgetdiskussionerna kom att handla om SD:s förslag till stopp för mångkulturella satsningar underströk Torkild Strandberg att stödet enbart rörde somliga yrkanden och inte de som handlade om indragna satsningar på mångkultur.
Det borgerliga stödet åt SD imponerade knappast på oppositionen.
– Nu har vi fått en blågrön röra i Landskrona. Treklövern är beroende av stödet från sd, sa Lars Ståhl, v.

Även om socialdemokraterna flera gånger ansåg att treklöverns budgetförslag bar tydliga inslag av s-påverkan och var en fortsättning på den vägen som de lagt grunden till, så var man inte nöjd med den höga investeringstakten.
– Det är i budgeten politiken avslöjas. Vi häpnar. Detta är en politik vi drivit, sa Niklas Karlsson och syftade på andra delar än just investeringarna.
Dessa kommer sannolikt att gå ut över personalen. Vi kommer att få 100 plusjobbare ut i arbetslöshet, sa Karlsson och hade farhågor för ytterligare personalnedskärningar.
En restriktiv investeringsbudget hade gett öppningar för en busslinje till Örja och handeln där, till mer personal inom vården, etcetera. Risken är nu uppenbar att vi kommer att få städa upp efter tre år till med treklöverns smått ansvarslösa politik.
Nu bet inte argumenten utan fullmäktige fattade beslut om investeringar för 268 miljoner kronor.

Bland annat kan nämnas att 40-års jubilerande Västervångskolan kommer att genomgå en omfattande renovering, att det byggs en ny skola i anslutning till Sandåkerskolan i Häljarp. För att klara utbyggnaden av förskolor prövas ett nytt koncept i Glumslöv och Häljarp där det byggs skolvillor. Därmed hoppas man slippa paviljonglösningar och på sikt göra en bra affär när barnunderlaget viker och villorna kan säljas. I kvarteret Gurkan byggs ett modernt äldreboende för 40 miljoner. Med början nästa år kommer kommunen även att se över sina fastigheter för att reducera energiåtgången.
– Miljövinsten får vi på köpet, konstaterade Tutti Johansson Falk.
Ventrafiken flyttas och bostäder skapas på Jönsaplan och marinan i den inre hamnbassängen byggs.
– Landskrona måste bli snyggare och tryggare, sa Torkild Strandberg och berättade om trygghetssatsningar i form av Sveriges mest omfattande kameraövervakning samt skapandet av ett stödcentrum för unga brottsoffer och fortsatta satsningar på ordningsvakter.
– Tidigare, tydligare och tuffare, lät trygghetsvalspråket från Strandberg som också lovade att arbeta för en uppryckning av köp- och skattekraften hos landskronaborna.
– 2006 ökade befolkningen med 600 invånare samtidigt sjönk skattekraften med en procent. Landskrona behöver inte högre skatt utan fler skattebetalare, poängterade Strandberg.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser