Annons

Fortsatt förtroende för Carnegie hos kommunen

Trots att investmentbanken Carnegie varnades av Finansinspektionen för allvarliga brister i styrning och kontroll av verksamheten har man fortsatt förtroende från Landskrona kommuns sida att förvaltar närmare 350 miljoner kronor för kommunens räkning.

Som en effekt av varningen fick Carnegie betala en straffavgift på 50 miljoner kronor och VD:n och hela styrelsen fick sparken. Dessutom fick man inte längre förtroendet som regeringens rådgivare vad gäller utförsäljningen av statliga bolag.
– Det är inte den grenen av verksamheten som vi köper våra tjänster av som varnats, förklarar Stefan Johansson, tillförordnad kommunchef och den som bevakar kommunens intresse vad gäller olika placeringar och som nyligen träffade Carnegies förvaltare.
– Vi träffar förvaltarna regelbundet och med tanke på vad som hänt så håller vi så klart ett extra öga på Carnegie, påpekar han och motiverar detta med att kompetent personal kan välja att lämna bolaget efter kritiken från Finansinspektionen.

Annons
 

Totalt omfattar kommunens kapitalförvaltning en miljard 50 miljoner kronor fördelat på 218 miljoner i svenska aktier, 222 i utländska aktier, 496 i räntepapper och 114 i alternativa tillgångar i olika fonder.

Carnegie ansvarar för placeringen av 275 miljoner i svenska räntepapper och 122 miljoner i globala aktier. Noterbart här är att Carnegie klarat den placeringen klart bättre än index och därmed varit bäst i klassen, något som kan ha spelat in när bolaget nu får fortsatt förtroende.
– Vi byter regelbundet förvaltare, men så länge det går bra finns det inga skäl att byta, understryker Stefan Johansson och kommunens avkastning på den placerade miljarden ligger runt 55 miljoner kronor vilket motsvarar en dryg skattekrona.

Kommunen skulle alltså behövt höja skatten med en krona för att få in motsvarande belopp och det är också dessa extra intäkter som bidrar till att kommens resultat visar på plus.

Av den placerade miljarden är omkring 600 miljoner kronor reserverade för framtida pensionsskulder. Det innebär att dessa inte kommer att belasta kommuninvånarna i framtiden, något som annars gäller för de allra flesta kommuner i landet.
– När det gäller den delen så har kommunen en stark ekonomi, men fortfarande är skattekraften ett problem eftersom den är för låg, menar Stefan Johansson och ett sätt att höja skattekraften är att öka inflyttningen.

– Och det är också ambitionen med våra satsningar på bostadsbyggande, konstaterade kommunalrådet Torkild Strandberg, (fp), när nästa års budget klubbades i fullmäktige.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser