Annons

Man sökte fem jobb på en vecka – inte tillräckligt enligt Vuxennämnden

Den 56-årige byggnadsarbetaren var inte tillräckligt aktiv i sitt jobbsökande, därför överklagar Vuxennämnden länsrättens dom, som gav den arbetslöse mannen rätt till bistånd. Enligt förvaltningens överklagan har mannen sökt fem jobb under en vecka i maj och det anser man vara för lite.

Länsrätten, som upphävde Vuxennämndens beslut, menade att mannen, som inte tidigare varit aktuell för ekonomiskt bistånd, inte kan förutsättas vara införstådd med vilka krav som ställs.
Förvaltningen hänvisar också till att arbetsmarknaden inom byggsektorn är god och att det fanns 60 utannonserade jobb för snickare på den danska sidan av Öresund.

Annons
 

Avslutningsvis poängterar förvaltningen att det inte finns någon fastställd definition av vad som räknas som aktivt arbetssökande. Varje enskilt ärende kräver en individuell utredning.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser