Annons

Allt fler vräks från sina lägenheter

Trycket på bostadsmarknaden gör att allt fler vräks från sina lägenheter. I år har 28 avhysningar verkställts, att jämföra med 24 under förra året. Ser man till statistiken över inkomna uppsägningar så handlade det om 328 för två år sedan, hela 465 förra året och 364 till och med september månad.
– Ofta handlar det om störningar, fastighetsägarna är inte längre lika toleranta mot hyresgäster som stör grannarna, förklarar Lena Mårtensson Stenudd, chef för vuxenförvaltningen som även noterat en annan grupp som syns i statistiken.
– Det handlar om äldre människor som fysiskt sett är friska men som har problem med det sanitära.

När det gäller uppsägningar på grund av störningar så uppgick dessa till 93 fram till september. Och rent statistiskt är det inte många som sägs upp på grund av bristande betalningsförmåga.
– Nej, nu är tycks det bero på helt andra faktorer.

Vuxenförvaltningen har också plockat fram statistiken över hemlösa kända av förvaltningen. Här följer man nu Socialstyrelsens nya riktlinjer och delar in gruppen efter fyra variabler. Totalt fanns 111 hemlösa i oktober, av dessa var 28 kvinnor och 69 män samt 14 hushåll med barn.
I gruppen uteliggare fanns nio personer, sex färre jämfört med samma period förra året. På behandlingshem fanns fem och i speciella boende som Granet och Pallas 82 personer och i tillfälligt boende 15 personer.
– Eftersom alla kommuner nu skall använda samma statistiska mått så får vi en säkrare beräkningsgrund och det är positivt för vårt planeringsarbete, poängterade nämndens ordförande Mattias Adolfsson, (fp).

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser