Annons

Landskrona upplevs tryggare

Landskronaborna upplever sin stad tryggare idag än under de gångna fem åren, det visar statistik från polisens senaste trygghetsmätning. Men man får betona tryggare, för helt trygg är Landskronabon inte.

Polisen har gjort trygghetsmätningar sedan 2001 för att mäta hur invånarna upplever problem med ordningstörningar, hur pass man varit utsatt för brott och oron för att utsättas samt i övrigt vilken grad man upplever otrygghet. I mätningen ingår även att sätta ett betyg på hur man anser polisen bryr sig om de lokala problemen. 300 Landskornabor i stadskärnan och lika många i byarna har fått svara på 33 enkätfrågor i hur man upplever tryggehetsfrågorna i det egna bostadsområdet.

Annons
 

På många punkter avviker Landskrona inte från rikssnittet. Inga särkilt påtagliga problem råder med nedskräpning och skadegörelse. Missbruksproblem ligger rent av under riksnivån.
Landskrona ligger dock högt på det trygghetsindex som polisen räknat fram bland Skånes kommuner. Endast i Bjuv och Malmö känner sig invånarna otryggare. Fortfarande väljer många Landskronabor uppenbarligen att avstå från kvällsaktiviteter, främst restaurangbesök, bar eller disco av rädsla för att utsättas för brott.
– Det är inte bra. Här ligger Landskrona på en extremt hög nivå. Vi tror att det rör sig om en rädsla för att röra sig i stan på fredags- och lördagskvällarna, säger Kjell Elefalk från polisen.
Troligen hör det samman med hur man upplever ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen.
Ett problem som ökar generellt i Sverige men som länge varit ett stort problem i Landskrona är buskörning med moped och mc.

– Tillsammans med vår egen underrättelse verksamhet, vårt eget arbete och brottstatistiken så är denna mätningen ett oerhört viktigt komplement, säger närpolischef Tom Jensen och menar att den ligger till grund för vilka riktade insatser som den lokala polisen gör.
– Enkätsvaren ger oss en kompassriktning på vad vi ska satsa på i framtiden, poängterar Annika Wågsäter, kommunstrateg med brottsförebyggande åtgärder som specialitet.
– Årets mätning visar på många positiva resultat och även om det är för tidigt att tala om en vändning av trenden, så ser vi att man dämpat ökningen av problem relaterade till ungdomsgäng.

I många sammanhang jämförs Landskrona med Trelleborg, två likartade städer med i stort sett samma befolkningsmängd.
Trelleborg ligger sensationellt bra till i dessa mätningarna, säger Kjell Elefalk och Tom Jensen fortsätter.
Trelleborg och Helsingborg är två städer vi måste titta mer på.

Redan till årsskiftet hoppas närpolischefen att Landskrona ska bli först med att införa den så kallade totalmodellen.
Polismyndigheten i Skåne måste fortsätta satsa på Landskrona och Landskronapolisen måste fortsätta utveckla sina arbetsmetoder och växa storleksmässigt. Det är något vi hoppas kan bli verklighet när polismyndigheten nu inför totalmodellen. Det är något jag vurmat för och jag är en stark förespråkare för en decentraliserad polisverksamhet, avslutar Tom Jensen.

Avslutningsvis kunde Landskrona Direkt inte låta bli att fråga Kjell Elefalk om han var bror till fotbollsagenten Claes som bland annat har bröderna Farnerud i sitt stall. Mycket riktigt var det så. Även om det var ett tag sedan bröderna Elefalk talades vid så hade Kjell hört ryktesvägen att Alex kunde vara på väg till AIK. I Landskrona råder ”silly season” lite varstans.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser