Annons

Stopp för mångkulturella satsningar i SD-budget

Vid en välbesökt presskonferens på Stadshuset presenterade idag Sverigedemokraterna i Landskrona sin budgetreservation 2008. Ett budgetförslag i kronor och öre rörde det sig dock inte om utan snarare fick pressens representanter en dragning ur något som skulle kunna liknas vid ett lokalt partiprogram. På frågan om det finns något i Treklövers budgetförslag som man inte är beredda att skriva under på hänvisade ordförande Stefan Olsson till att man ikväll skulle diskutera detta inom sin egen fullmäktigegrupp.
Jag vill helt enkelt inte föregripa något ur den diskussionen, förklarade Olsson som annars konstaterade att tillväxten den senaste tiden bäddat för ekonomisk utveckling och välfärd.
– Dock har man hittills satsat fel. Pengar har gått till Citadellbad och till Strandpaviljongen och inte till skola och vård där det behövs.

Mycket kom annars att handla om det mångkulturella Landskrona och utanförskap.
I sin budgetreservation skriver SD bland annat, ”Verkligheten visar att ett tryggt och välmående Landskrona inte går att förena med ett mångkulturellt Landskrona.
Det finns ingen direkt gemenskap i Landskrona. Det finns stora klyftor mellan generationerna. De yngre visar ingen respekt, ansåg Olsson.
– Det är en del i vår politik. Gemensam kultur och gemensamma traditioner. Ett mångkulturellt samhälle är inte bra.

Annons
 

Och på den punkten var SD:s representanterna rörande överens.
Här föreslår Sverigedemokraterna exempelvis att kommunal verksamhet som syftar till att befrämja den mångkulturella samhällsutvecklingen skall avvecklas. När frågor om det man syftar på rör Unga Röster, Öppet Dammhag eller kommunalt stöd till BoIS i Centrum, etcetera, vill eller kan inte Stefan Olsson säga vilka verksamheter som kan komma att beröras.
– Det får en utredning visa, förklarade Per TK Wahlberg, en av författarna till Sverigedemokraternas budgetskrivning.

Partiet vill avveckla hemspråkstödet i skolan eftersom man befarar att verksamheten försvårar integrationen.
– Det visar undersökningar från Danmark, påpekade Stefan Olsson och reciterade även en språkprofessor.
– Någonstans mellan 8-10 miljoner kronor kostar hemspråksundervisningen kommunen, sa Olsson och menade att detta är pengar SD vill lägga på annat, dock ska inte en skattekrona gå till stans invandrarföreningar.
– Här handlar det om föreningar som inte främjar integration, konstaterade Stefan Olsson och i skrivelsen klargör man sin ståndpunkt ytterligare ”då dessa föreningar bara kan förstärka utanförskap och försvåra integrationen”.

I skrivelsens att-satser yrkar Sverigedemokareterna bland annat på att ”svenskfientliga attityder skall belysas och motarbetas i Landskronas skolor på ett tydligare sätt än idag”.
Men vilka ”attityder” som skall motarbetas framkom inte, ej heller om inte alla fientliga attityder borde motverkas.

Även om mycket handlade om det mångkulturellt så har partiet även synpunkter på annat i kommunen. Bland annat vill sd sälja ut kommunala anläggningstillgångar för att klara det höga investeringsprogrammet.
Jag kan tänka mig att sälja ut baden i stan såväl som i Härlsöv men också stugbyn i Borstahusen och värdepapper för att vi skall kunna bygga nya skolor och äldreboende, klargjorde Stefan Olsson.

En annan besparingsåtgärd som partiet vill göra är att halvera arvodena för ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott, samt i övrigt se över nämndledamöternas arvoden. Dessutom anser man att kommunen ska säga upp avtalen med Folketshusföreningarna.

En handlingsplan mot politisk extremism anser partiet att kommunen bör ta fram. Man vill utbilda ”blåjackor” till ”stadsvakter” och rekrytera och utbilda oavlönade ”omsorgsvolontärer”. Samtliga barn i årskurs ett till fyra skall få schemalagd motion varje dag, men kostnader och inkomster finns inte med i budgetförslaget.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser