Annons

Karlsundsparken rustas upp?

Funderingarna på att vitalisera det populära Karlslundsområdet föll Tekniska nämnden på läppen.
– Det kommer inom kort att genomföras ett möte mellan olika intressenter och förhoppningsvis skall det resultera i några konkreta åtgärder, förklarar nämndens ordförande Björn Persson, m, efter det att nämnden tagit del av förslagen från Tommy Persson, mannen bakom Allt i Gläntan med Karlslund som hemvist.
– Karlslund är en riktig pärla som ingen tycks bry sig om, förklarar han och jämför med Hembygdsparken i Ängelholm som årligen lockar
100 000 besökare.

– Karlslundparken skulle kunna bli lika populär om man bara satsade och insåg dess potential, förklarar han och föreslår en lång rad åtgärder som exempelvis att djurparken behöver rustas upp.
– I Karlslund fanns både dansbana och restaurang, det kan återskapas och samtidigt kan någon form av byggnad skapas där platsens historiska bakgrund lyfts fram.

– Det finns många och intressanta förslag och vi kommer att kalla representanter från berörda förvaltningar för att diskutera möjligheten att skapa någon form av handlingsplan för senare åtgärder, skriver förvaltningschef Kåre Larsson och  Ulf Karlsson med barnbarnet Matilda på besök vid djurparken gillar funderingarna.
– Jag minns fortfarande när det låg en restaurang här och visst skulle det vara kul om man kunde göra något mer av området, poängterar han medan Matilda är upptagen med att mata getterna.
– Och tänk att vi för inte så många år sedan på allvar diskuterade att lägga ner djurparken, suckar Björn Persson som nu hoppas att Karlslund skall få en uppryckning.

Förutom det kommunala engagemanget betonas att flera åtgärder också kräver engagemang från enskilda aktörer, företag eller föreningar.
– Detta intresse bör också studeras, avslutar Kåre Larsson.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser