Annons

Inget överklagande om nya bryggor

Kommunen kommer inte att överklaga miljödomstolens nej till nya bryggor i Borstahusens hamn.
– Vi har läst igenom domen och gemensamt med Borstahusens segelsällskap beslutat oss för att inte överklaga, konstaterar förvaltningschef Kåre Larsson vid Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen som formellt håller i ansökan.
– Nu vet vi vad som gäller och får rätta oss efter det, poängterar Nils-Erik Petersson, ordförande i Borstahusens segelsällskap som arrenderar hamnen av kommunen.

Från yrkesfiskarnas sida är glädjen stor, i många år har man försökt påtala att bryggor i den yttre hamnen skulle försvåra fisket vintertid.
– Skönt att kommunen tar sitt förnuft till fånga, säger Egon Fäldt som själv varit yrkesfiskare sedan 1984 men slutade för två år sedan.
– Nu hoppas jag att underhållet kommer igång och att vi får tillbaka vagnen och spelet på slipen igen så att vi kan dra upp våra båtar, tillägger han, men det lär inte bli så enkelt.

I en skrivelse till fiskarna konstaterar Kåre Larsson att vagnarna till slipen var i dåligt skick och att det ur säkerhetssynpunkt inte gick att använda för att ta upp båtar med.
– Vi vidhåller fortfarande att det inte är ekonomiskt försvarbart att ersätta de gamla slipvagnarna med nya även om det skulle kunna erhållas viss del i EU-bidrag, skriver Kåre Larsson och hänvisar till att båtarna kan lyftas upp med hjälp av en inhyrd kran.
– Men vad händer om vi får ett haveri och behöver dra upp båten. Trots allt handlar det om en yrkesverksamhet, poängterar Egon Fäldt och säkert är sista ordet inte sagt vad gäller slipvagnarna.

Det är kommunen som ägare till hamnen som stod bakom ansökan om en ombyggnad som skulle skapa ett 20-tal nya båtplatser till en kostand av 1,3 miljoner kronor.
Fiskeriverket motsatte sig att tillstånd lämnades och motiverade detta bland annat med att hamnen är av riksintresse för yrkesfisket. Länsstyrelsen gjorde också tummen ner och poängterade att hamnen är belägen i ett område där fisket har en möjlighet att utvecklas.

I ett tillstånd från 1972 konstateras att fiskarna vintertid disponerar hela yttre hamnen, något som skulle omöjliggjorts om de nya bryggorna kom till. Miljödomstolen poängterar också i domen att hamnen utgör ett riksintresse för fisket och att fiskarna lagt ner mycket stora belopp på de moderna fiskebåtar som landar fisk i hamnen.
Under många år har diskuterats byggandet av en ny hamn intill den gamla, men i det här skedet är det inte aktuellt utan nu handlar det om en upprustning av den befintliga hamnen.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser