Annons

Nya rutiner vid sjukanmälan för kommunanställda

I ett års tid har personalen inom Omsorgsförvaltningen sjukanmält sig direkt till en sjuksköterska och på detta har förvaltningen sparat 400 000 kronor. Nu vill den styrande Treklövern införa systemet för samtliga drygt 3 000 anställda inom kommunen.
– Omsorgsnämndens erfarenheter är så positiva att vi nu vill prova i större skala, förklarade kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg, fp, i samband med presentationen av Treklöverns budgetförslag.

Tjänsten innebär att man ringer till företaget MedHelps legitimerade sjuksköterskor för att göra sjukanmälan, eller för att anmäla vård av barn. Efter tre dagar ringer sedan sköterskan upp och kollar läget. Från kommunledningens sida hoppas man att detta skall leda till minskad sjukfrånvaro och kortare sjuktider.
– Vi har för höga sjuktal i kommunen och kan vi på det här sättet få ner siffrorna så är det positivt för den enskilde såväl som för kommunen, betonade Torkild Strandberg.

Annons
 

Det var i fjor som Omsorgsförvaltningen tecknade ett treårs avtal med MedHelp angående hantering av sjuk- och friskanmälan samt rådgivning till kommunens personal. En satsning som upplevs positivt av personalen.
– Nu får man tala med en sjuksköterska i stället för en telefonsvarare och det är mycket positivt, förklarade en medarbetare och att det skulle handla om en kontroll av fuskare tillbakavisar Torkild Strandberg.
– Absolut inte, det här är ett sätt att förbättra informationen till den sjukanmälde.

Tjänsten kommer att vara öppen dygnets alla timmar och MedHelp, som startade sin verksamhet våren 2000 har bland annat hand om sjukvårdsrådgivningen i Stockholms län och ett 60 tal andra uppdrag, bland dem de centrala sjukvårdsrådgivningarna för Sörmland och Värmlands läns landsting. I dag är det 170 sjuksköterskor som ger medicinska råd och vägleder patienterna till rätt vårdinstans per telefon.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser